Nejvíce e-shopů trápí záměny zboží při vyskladnění

Česká republika hlásí víc než 43 000 registrovaných e-shopů. To už je množství pro silné konkurenční prostředí. Průzkum společnosti GRiT měl za cíl analyzovat skladové priority v e-commerce a zmapovat problémy a technologickou připravenost této oblasti. Z výsledků vyplývá, že z oblastí, na které by se měly e-shopy procesně nejvíce zaměřit, je zamezení záměnám zboží (55 %).

Nikdy předtím neměl zákazník takové možnosti při výběru zboží jako dnes. A jak roste počet registrovaných e-shopů, roste i šíře jejich nabídky tak, aby mohly uspokojit právě co největší segment zákazníků. Avšak široká nabídka zboží ve většině případů znamená také velké skladové prostory.

Velké skladové prostory znamenají více skladových procesů, které je třeba optimalizovat. A jelikož je dávno pryč doba nakupování, kdy se zákazník rozhodoval pouze na základě ceny a daleko více hraje důležitou roli tzv. přidaná hodnota, kterou je obchodník schopen ke zboží přidat, je nutné tyto skladové procesy mít řešeny co nejefektivněji. Takovou přidanou hodnotou je např. rychlost vychystání objednaného zboží ze skladu a jeho včasné doručení ke spotřebiteli. Což na papíře zní snadněji, než ve skutečnosti je. Téměř každá společnost se potýká s problémy a „bolestmi“ ve svých skladech, které tuto konkurenční výhodu v podobě rychlého vyskladnění komplikují.

Jaké jsou rezervy při skladování v e-commerce

Respondenti měli možnost uvést, co je pro ně nejpalčivější v oblasti skladování. Za největší problém označili problémy se záměnami zboží při vyskladňování (55 %). Dochází tak nejčastěji u zboží stejného druhu, ale jiných kategorií, např. při vyskladnění oblečení stejné barvy, ale jiných velikostí nebo při vyskladnění knih, které se liší číslem vydání.  

Mít přehled o stavu zásob na skladě v reálném čase je pro e-shopy důležité jak z hlediska plánování nového objednání zásob, tak z hlediska udržení nabídky zboží na e-shopu aktuální. 42 % dotazovaných vnímá tuto oblast jako problematickou. Respondenti potvrdili zkušenost s nesouladem nabízeného zboží na e-shopu a skutečným stavem na skladu.

Problémy s odesláním zboží a jeho doručením na místo určení v dohodnutém čase pociťuje 39 % dotazovaných. Rychlost expedice je jedním z klíčových prvků, které dávají e-shopům náskok před konkurencí a z pohledu spotřebitelů je to mnohdy rozhodující aspekt.

Rezervace zboží ve skladu, tzv. košíková blokace, je proces, kdy je zboží rezervováno pro zákazníka, který jej na e-shopu vložil „do košíku“, ale ještě např. nezaplatil. Toto zboží by mělo být blokováno i ve skladu, dokud jej zákazník nezaplatí, aby mu následně mohlo být odesláno. 32 % dotazovaných uvádí, že s takovými blokacemi má ve skladu problém.

Napojení na dopravce a sledování stavu zásilek v dopravě po odeslání ze skladu nemá ve svých skladových procesech zahrnuto celých 26 % dotazovaných. Přitom je dnes již běžné automatické předání čísla zakázky z WMS systému na balíkové služby. Tak můžou e-shopy sledovat stav zásilky, dokud v pořádku nedorazí k zákazníkovi.

Stejný počet dotazovaných (26 %) spatřuje ve svých skladech jako problematickou pružnou výměnu skladových zásob. Taková výměna zásob probíhá např. kvůli vlně módních hitů, uvedení novinek na trh či sezónnímu zboží. Internetové obchody potřebují, aby obměna zboží na skladu proběhla co nejrychleji a mohla být také co nejrychleji nabídnuta k prodeji.

Reklamace a vratky jsou pro online obchody běžným procesem. Zákazníci si objednávají v jednu chvíli více zboží, aby jej mohli vyzkoušet nebo porovnat, a poté nevyhovující kusy vracejí zpátky. Celých 16 % respondentů uvádí, že se ve skladu potýkají se zdlouhavým naskladněním nepřevzatého a vráceného zboží. Je přitom žádoucí, aby tento proces byl co nejrychlejší a dané zboží mohlo být znovu nabízeno na e-shopu.

Bojovka ve vlastním skladu

Realizovaný průzkum v e-commerce ukázal specifické problémy, které jsou spojené s vysokým výskytem vráceného zboží, kdy je častou příčinou nesprávná velikost či prostá záměna způsobená neřízenou expedicí. V procesu opětovného přijetí do skladu vznikají také zbytečné náklady spojené s dopravou.

Tyto problémy jsou především u skladových provozů, kde je evidence zboží spravována pomocí papírové evidence či pomocí účetních skladů jednotlivých ERP řešení. Tyto provozy neevidují přesné skladové lokace a zaskladněné zboží systémem řízeného skladování, ale jsou odkázány na lidský faktor, který bývá příčinou vysoké chybovosti. Zároveň se u respondentů objevuje „ztracení zboží ve vlastním skladu“, které je zapříčiněno mj. absencí skladových lokací. Zboží je uloženo na nepopsané místo, je těžko dohledatelné a mnohdy se najde až při inventuře. To už však může znamenat nezbytnost prodeje zboží pod cenou, např. při potřebě uvolnění skladových prostor.

„U respondentů se objevuje fenomén ztracení zboží ve vlastním skladu.“

Zmíněné problémy je možné efektivně řešit pomocí využití online čteček čárových kódů s plnohodnotným WMS řešením, které zajistí automatizovanou kontrolu expedovaného zboží podle jednotlivých objednávek. Dojde tedy ke snížení chybovosti, přesné evidenci umístění naskladněného zboží, urychlení výdeje, zvýšení zákaznické spokojenosti nebo snížení vratek.

*Stanoveno podle bodového hodnocení důležitosti na škále od 1 do 5 bodů (5 = nejdůležitější)

Zpracováno ve spolupráci s magazínem Systémy logistiky

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.