Detailní analýzy pomáhají šetřit

Sledování produktivity ve skladu se může vyplatit, uvádí svůj článek měsíčník Systémy logistiky. Nástrojem k řízení i analýzám skladových procesů jsou například WMS systémy. Na otázky k tématu pro prosincové vydání časopisu redakce odpovídal Vladimír Teplý, architekt WMS řešení CCV Řízený sklad.

Nasazení WMS (Warehouse Management System) je řešením velmi objektivním, protože tyto systémy mají k dispozici podrobná a přesná data o všem, co se ve skladu skutečně událo. Jaké ukazatele lze sledovat?

"Sledují se především počty a časy skladových operací v členění podle typu operace a na pracovníka. To umožňuje sledovat výkonnost pracovníků či prostředků a především motivovat pracovníky v závislosti na výkonech. Lze také měřit nákladovost procesů a optimalizovat operace, které mají na celkových časech nejvyšší podíl, případně nepotřebné operace eliminovat.

Doplňkové ukazatele zejména u rychloobrátkového zboží v segmentu FMCG jsou například počty rozbalů při výdeji nebo poměr rozbalů a celých balení. Další možný úhel pohledu je analýza těchto ukazatelů podle dodavatelů nebo podle zákazníků.

Důležité ukazatele je pak dobré nabídnout očím samotných zaměstnanců. Pokud mohou skladníci on-line sledovat na obrazovce ve skladu například prostoje na expedici nebo vidět zobrazené plnění denního plánu, pak je motivace pracovníků jednodušší."

Podle sdělení Vladimíra Teplého je trendem posun ke grafické prezentaci výkonnostních ukazatelů a průhlednějšímu vyhodnocení produktivity pracovníků či jednotlivých směn pomocí sdílení informací přímo s pracovníky ve skladu či třeba on-line zobrazení aktuální situace ve skladu prostřednictvím LCD obrazovek.

Mohou systémy pro řízení skladů být zároveň být nástrojem analýzy?

"WMS hrají primárně roli řízení a informačního zdroje, ale standardně nabízíme také modul BI nad zásobami, zatímco detailní analýzy s informacemi na míru pro klíčové rozhodovače mohou proběhnout v externím nástroji business intelligence. Typicky ale WMS obsahuje i analytické nástroje pro ABC/XYZ analýzy.

V praxi se stává, že manažeři ne vždy využívají plně všechny funkcionality systémů. Souhlasíte?

"Ze zkušenosti bych řekl, že typicky všichni rádi využívají výstupy WMS pro hodnocení výkonů pracovníků a sledují i výstupy z analytických nástrojů. Problémem však bývá zavést v praxi změny, které ze zjištěných dat vyplývají, a ty se tak dějí spíše po malých krocích."

Děkujeme za rozhovor.

Mohlo by vás zajímat:

Více o skladovém řešení WMS

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.