Skladový software LOKiA WMS

 • riadi, eviduje a vyhodnocuje skladové procesy
 • zvyšuje produktivitu skladníkov pri súčasnom obmedzení ich chybovosti
 • užívateľsky prívetivý systém so širokou paletou nadstavbových funkcií
 • pomáha zrýchliť skladové operácie a získať prehľad o stave a umiestnení zásob

Chcem poradiť so zavedením

Vyhnite sa zámenám tovaru v sklade

Skladovanie s LOKiA WMS, to je

Efektívne riadenie pracovníkov skladu

 • presné pokyny na čítačke čiarových kódov
 • optimálna trasa skladníka pri manipulácii s tovarom
 • prioritizácia činností pomocou zoznamu úloh
 • KPI‘s, reporty a vyhodnotenia

100% prehľad a dohľadateľnosť zásob

 • zobrazenie zásob na grafickej mape skladu
 • nastavenie a dodržovanie princípu vyskladnenia (FIFO, FEFO)
 • súlad medzi tovarom v účtovníctve a v sklade
 • sledovanie parametrov tovarov (šarže, rozmery, expirácie, sériové čísla)

Jednoduchá integrácia s podnikovými systémami

 • široká podpora spôsobov napojenia na ERP alebo e-shop
 • rozsiahle skúsenosti spoločnosti GRiT s integráciami
 • API rozhranie, súborová komunikácia
 • možnosť vzdialeného nasadenie s podporou dodávateľa

Skladové riešenie formou služby

 • systém prevádzkovaný v cloudu
 • bez zložitých upgradov, vždy aktuálna verzia
 • bezpečné uchovávanie dát v najmodernejších datacentrách
 • bez starostí s údržbou a prevádzkou ICT infraštruktúry

Spoľahlivé partnerstvo

 • Odborné logistické poradenstvo
 • Pomoc pri nastavení skladových procesov
 • Možná spoluúčasť na tvorbe a vývoji systému LOKiA
 • Zákaznícka a marketingová podpora

Alebo zistite ďalšie informácie o systéme LOKiA WMS.

Zistiť viac informácií

Naši zákazníci používajú tieto ERP systémy