Štandardná správa

Vopred definovaný typ správy, kde každá položka má svoje miesto.

Štandardné správy sú využívané v systéme EDI komunikácie

Súvisiaci produkt: