Prepravné balenie

Jednotka balenia zaisťujúca prepravu, manipuláciu a skladovanie jednotiek spotrebiteľského a obchodného balenia alebo výrobkov.

S týmto pojmom sa pracuje v logistike a využíva sa tiež pri práci so skladovými informačnými systémami.