Jednotka balenia

(napr. jednotka spotrebiteľského, obchodného a prepravného balenia).

S týmto pojmom sa pracuje v logistike a využíva sa tiež pri práci so skladovými informačnými systémami.