CONTRL (Kontrolná správa)

Syntax and Service Report

Správu zasiela príjemca EDI správ ich odosielateľovi. Kontrolná správa syntakticky potvrdzuje alebo zamieta prijatú správu alebo funkčné skupiny správ.

Súvisiaci produkt: