COMDIS (Obchodná námietka)

Commercial Dispute

Správu zasiela odberateľ predávajúcemu, pokiaľ sa vyskytne v prijatej faktúre nejaká nezrovnalosť (nesprávna cena, zlá identifikácia tovaru, nedodaný tovar a pod.).

Odberateľ touto správou oznamuje odmietnutie faktúry s chybami alebo jej prípadné prijatie s výhradami a požiadavku na opravu chýb.

Súvisiaci produkt: