Bonus Bona

Po nasazení systému LOKiA WMS došlo ve skladu společnosti Bonus Bona k zefektivnění skladových procesů. Jedním z hlavních přínosů skladového systému je 6x rychlejší odbavení objednávek.

expedice6x rychlejší
pracovního místaúspora jednoho
se systémem FlexiBeesnadná integrace

Zpět na přehled studií