Elektronická fakturace:
100 % faktur elektronicky

ORiON e-Fakturace umožňuje vystavovat a přijímat faktury v elektronické podobě v PDF a dalších formátech hromadně přes e-mail. S pomocí této služby můžete zpracovávat a archivovat vaše faktury pouze v elektronické podobě v souladu s legislativou a ušetřit tak čas nutný pro jejich manuální zpracování.

Chci zavést e-fakturaci

S čím vám ORiON e-Fakturace pomůže

Jak funguje elektronická fakturace s pomocí řešení ORiON®

Vystavíte faktury v informačním systému, jak jste zvyklí. Na základě těchto podkladů poté ORiON automaticky vygeneruje daňové doklady, které elektronicky podepíše a automatizovaně zašle na e-mailové adresy příjemců faktur.

Obráceně, ORiON e-Fakturace umožňuje zpracování a archivaci přijatých faktur z vaší e-mailové adresy čistě v elektronické podobě bez nutnosti jejich tisku. Bez ohledu na formát v jakém přijdou (včetně papíru).

Součástí služby je důvěryhodná archivace, nemusíte proto vůbec pracovat s papírovou podobou faktury.

Chci konzultaci zdarma

Snadné provázání se stávajícím systémem

Službu ORiON e-Fakturace lze velmi jednoduše integrovat přímo do vašeho stávajícího podnikového systému. Realizovali jsme propojení s více než 150 různými informačními a účetními systémy.

Bezpečné úložiště pro daňové doklady

Zapomeňte na dohledávání faktury v zaprášených šanonech. Pro správu, prohlížení nebo filtrování elektronických faktur je k dispozici zabezpečený důvěryhodný archiv dokladů, který se nachází ve vysoce zabezpečeném datové centru chráněném nejmodernějšími technologiemi. Jak se staráme o bezpečnost dat, které nám svěří naši zákazníci, se můžete přesvědčit na tomto odkazu.

Více o důvěryhodném elektronickém archivu

PDF, ISDOC, IDOC, CSV, XML – faktury v jakémkoliv formátu

Fakturujte nejen v PDF, ale v jakémkoliv formátu. ORiON zabezpečuje konverzi dokumentů mezi jednotlivými strukturovanými formáty a dovoluje je různě kombinovat. Díky tomu lze načíst přijaté faktury ve strukturovaných formátech přímo do podnikového systému (účetní, ERP systém) v datové podobě. Úspora je tedy nejen při vystavování faktur, ale také při jejich příjmu.

Co umí ORiON e-Fakturace

Máme zkušenosti s integrací EDI do ERP systémů

Další ERP systémy

Zjistěte více o elektronické fakturaci

Stačí vyplnit formulář. Rádi vám poskytneme více informací.