Nové kontroly EDI zpráv v Alza.cz a.s.

15.05.2018

Alza.cz a.s. zavádí v průběhu 05/2018 nové kontroly obsahu dokladů, které odesílá a přijímá prostřednictvím EDI.


Cílem těchto nových kontrol je:

 • eliminace chyb, které brání zpracování dokladu, ale dosud byly komunikovány individuálně
 • zrychlení zpětné vazby s obchodními partnery
 • zlepšení informační hodnoty potvrzujících zpráv COMDIS
 • dostupné návody k odstranění jednotlivých chyb dle ID bez nutnosti individuální komunikace


Společným cílem by mělo být dosažení 100 % přijatých a potvrzených dokladů v EDI. 

EDI se stalo podmínkou pro každého obchodního partnera Alza.cz a.s. a součástí této podmínky je také zasílání dokladů bez zbytečných chyb. Chybovost EDI dokladů u jednotlivých dodavatelů Alza.cz sleduje a postupně dochází ke zpoplatnění v případech, kdy je nutné doklady zpracovávat ručně.

Za úspěšně doručené a akceptované EDI doklady lze považovat jen takové, ke kterým obdržíte pozitivní COMDIS.

Nově bude zpráva COMDIS obsahovat výčet všech těchto chyb včetně jejich ID. V sekci Návody k řešení nejčastějších chyb v dokladech naleznete nejčastější chyby, které evidujeme na příchozích dokladech a návod k jejich vyřešení.

V případě dotazů či nejasností je vám k dispozici podpora na edi@alza.cz.

Pro pomoc se správným nastavením údajů dle konkrétního návodu prosím kontaktujte svoji IT podporu či svého EDI providera. 

Ve většině případů je i Vaším providerem náš dlouholetý partner pro EDI, společnost CCV, s.r.o., který byl o této změně informován a jehož zákaznická podpora je Vám plně k dispozici na podpora.orion@ccv.cz.

Nejčastější možné chyby (dosud nebyly zprávy automaticky odmítány):

 1. Fakturační GLN odběratele (případně DIČ odběratele) neodpovídá zemi místa dodání = zkontrolujte prosím údaje dle číselníku našich GLN. Momentálně jsme registrováni k DPH ve všech zemích, kde probíhá příjem zboží na naše logistická centra, a tuto skutečnost je potřeba na dokladech zohlednit.
 2. Na daňových dokladech chybí údaj o zápisu dodavatele ve veřejném rejstříku nebo není uveden ve správném poli dle standardu EDIFACT.
 3. Na daňových dokladech v jiné, než lokální měně, není uveden kurz vůči fakturační měně.
 4. Na daňových dokladech v jiné, než lokální měně, není uvedena rekapitulace DPH v lokální měně.
 5. Na daňových dokladech v režimu přenesení daňové povinnosti chybí textový údaj o této skutečnosti nebo není uveden ve správném poli dle standardu EDIFACT.
 6. Na opravném daňovém dokladu není uvedena reference žádného daňového dokladu, ke kterému je tento opravný doklad vystaven.
 7. Režim DPH u opravného daňového dokladu neodpovídá režimu u daňového dokladu, ke kterému je vystaven.

Zkontrolujte si prosím nastavení svých EDI zpráv již nyní, nebo věnujte zvýšenou pozornost zprávám COMDIS, které vám zasíláme, a to po 1. 5. 2018 (vybraní, předem oslovení dodavatelé v testovacím režimu), resp. po 1. 7. 2018 zbývající dodavatelé. S největšími dodavateli probíhá již od počátku projektu individuální komunikace o možných chybách a jejich řešení.

Děkujeme Vám za Vaši aktivní spolupráci a věříme, že nový způsob automatického zpracování EDI zpráv bude v konečném důsledku přínosem pro obě strany.


Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.