Důvěryhodný elektronický archiv

ORiON Důvěryhodný elektronický archiv slouží k archivaci elektronických faktur, elektronických objednávek dalších originálů elektronických dokumentů organizace. ORiON eArchiv zabezpečí ochranu dat a umožní jednoduše prokázat původ a pravost originálů elektronických dokumentů. Zamezí ztrátám dokumentů a uchování jejich obsahu či neoprávněnému přístupu k archivovaným dokumentům.

Chci poradit se zavedením elektronického archivu

Proč archivovat dokumenty důvěryhodně elektronicky

Ochrana dokumentů a zabezpečení jejich původu a pravosti

Důvěryhodný elektronický archiv od společnosti GRiT umožňuje dodržovat zákonné lhůty archivace a zaručuje koncepcí svého řešení původ a integritu zpráv, a to použitím elektronického podpisu a časových razítek v souladu se zákonem o DPH o formě a podobě elektronických daňových dokladů a zákonem o elektronickém podpisu.

Co umí ORiON eArchiv

Archív

e-Dokumenty na bezpečném místě

ORiON Důvěryhodný elektronický archiv lze využívat formou služby (SaaS – Software as a Service), kdy jsou dokumenty uloženy ve vysoce zabezpečeném datovém centru. Společnost GRiT zároveň disponuje certifikátem ISO 27001 na systém managementu informací.

Proč důvěryhodně elektronicky archivovat?

Elektronické dokumenty na rozdíl od papírových uživateli snižují nároky na administrativu, umožňují rychlejší zpracování, jsou dostupnější a současně nesou pro organizaci menší nároky na prostor.

Podobně jako u papírových dokumentů, stejně tak u elektronických dokumentů existuje u každé organizace objektivní potřeba dlouhodobé archivace pro potřeby dokladování původu a pravosti dokumentů.

Požadavky na nezpochybnitelné uchování pravosti a původu elektronických dokumentů jsou dány legislativou, zejména zákonem č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů.

Máme zkušenosti s integrací e-Archívu do ERP systémů

Další ERP systémy