Důvěryhodný elektronický archiv

ORiON Důvěryhodný elektronický archiv slouží k archivaci elektronických faktur, elektronických objednávek dalších originálů elektronických dokumentů organizace. ORiON eArchiv zabezpečí ochranu dat a umožní jednoduše prokázat původ a pravost originálů elektronických dokumentů. Zamezí ztrátám dokumentů a uchování jejich obsahu či neoprávněnému přístupu k archivovaným dokumentům.

Chci poradit se zavedením elektronického archivu

Proč archivovat dokumenty důvěryhodně elektronicky

Ochrana dokumentů a zabezpečení jejich původu a pravosti

Důvěryhodný elektronický archiv od společnosti GRiT umožňuje dodržovat zákonné lhůty archivace a zaručuje koncepcí svého řešení původ a integritu zpráv, a to použitím elektronického podpisu a časových razítek v souladu se zákonem o DPH o formě a podobě elektronických daňových dokladů a zákonem o elektronickém podpisu.

Co umí ORiON eArchiv

Archív

e-Dokumenty na bezpečném místě

ORiON Důvěryhodný elektronický archiv lze využívat formou služby (SaaS – Software as a Service), kdy jsou dokumenty uloženy ve vysoce zabezpečeném datovém centru. ORiON Důvěryhodný archiv byl oceněn v soutěži IT produkt roku 2011.

Proč důvěryhodně elektronicky archivovat?

Elektronické dokumenty na rozdíl od papírových uživateli snižují nároky na administrativu, umožňují rychlejší zpracování, jsou dostupnější a současně nesou pro organizaci menší nároky na prostor.

Podobně jako u papírových dokumentů, stejně tak u elektronických dokumentů existuje u každé organizace objektivní potřeba dlouhodobé archivace pro potřeby dokladování původu a pravosti dokumentů.

Požadavky na nezpochybnitelné uchování pravosti a původu elektronických dokumentů jsou dány legislativou, zejména zákonem č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů.

Máme zkušenosti s integrací e-Archívu do ERP systémů

Chcete elektronicky archivovat dokumenty?

Stačí vyplnit formulář. Rádi vám poskytneme více informací.