Povinnost uvádět autorský a recyklační poplatek na EDI fakturách

EDI
26.3.2021

Od 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, který nově definuje veškeré povinnosti spojené s rozšířenou odpovědností výrobců týkající se elektroodpadu v České republice. Pro dodavatele, kteří svým zákazníkům posílají faktury s pomocí EDI komunikace (INVOIC), vznikla tímto nová povinnost uvádět viditelný recyklační příspěvek i na těchto daňových dokladech.

Zákon (celé znění naleznete zde) ukládá výrobcům, distributorům a posledním prodejcům novou povinnost uvádět při prodeji nového elektrozařízení či pneumatik náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení či pneumatik. Náklady za sběr a recyklaci je povinné nově uvádět jako samostatný údaj jasným a viditelným způsobem odděleně od konečné ceny výrobku, a to zejména na daňovém dokladu (příp. účtence, faktuře).

Výše příspěvku se uvádí ve vztahu k 1 kusu výrobku nebo 1 kilogramu prodávaných výrobků. Do konce roku 2020 záleželo na rozhodnutí jednotlivých subjektů, zda příspěvek uvádět budou či nikoliv. Zákon však byl schválen v druhé polovině prosince a úřady tak firmám příliš času na rozhodnutí nedaly.

Koho se nový zákon č. 542/2020 Sb. týká

Povinnost se vztahuje na dodavatele, kteří prodávají nebo distribuují nová elektrozařízení a pneumatiky. Bez ohledu na to, zda jsou uváděny na trh samostatně, nebo jako součást či příslušenství jiných výrobků. Z této povinnosti jsou vyjmuty přenosné baterie a akumulátory, u kterých se viditelný recyklační příspěvek naopak uvádět nesmí. Při prodeji nových elektrozařízení stále platí povinnost posledních prodejců informovat spotřebitele o konečné ceně dle zákona o cenách, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky (do kterých patří také viditelný recyklační příspěvek).

Porušení nového zákona hlídá Česká obchodní inspekce a za přestupek hrozí společnostem pokuta až do výše půl milionu Kč.

Jak splnit novou povinnost na EDI fakturách

Dodavatel má v podstatě dvě možnosti, jak doklady vystavovat a tak splnit zákonnou povinnost. U obou nicméně musí dojít ke shodě s odběratelem. Dodavatel by si měl tedy s odběratelem vyjasnit, jestli dané řešení akceptuje.

První možnost je uvádět nově požadované údaje v EDI fakturách (INVOIC) nestrukturovaně jako součást názvu zboží. Vzhledem k nemožnosti zpracovávat tato data automaticky GRiT toto řešení nedoporučuje.

Druhou možností je systémově postupovat podle metodiky vypracované organizací GS1, na níž je všeobecná shoda i mezi EDI providery. V tomto případě bylo do oficiální specifikace zprávy INVOIC (v subsetu EANCOM 2002, Syntax 3, Edition 2008) nově doplněno uvádění příspěvku coby nový segment RTE.

Tato změna má na dodavatele rozdílné nároky. Záleží na tom, jak EDI využívá.

Nejjednodušší je to pro dodavatele, kteří pro práci s doklady využívají webovou aplikaci webEDI ORiON. Všichni dodavatelé společností Alza a Datart mají tato povinná pole nově na formuláři pro tvorbu faktury doplněna a mohou je okamžitě začít využívat.

ORiON: Zobrazení autorského a recyklačního příspěvku ve formuláři pro tvorbu faktury

O zobrazení nových polí mohou požádat i dodavatelé, kteří nemají výše uvedené zákazníky, ale recyklační příspěvek na faktury uvádět musí. Stačí se obrátit na podporu ORiON (podpora.orion@grit.cz), která jejich zobrazení nastaví.

Společnosti, které mají EDI integrováno do svých ERP systémů, je musí kvůli nové legislativě upravit. Pokud nemáte vlastní IT tým, který se o systémové úpravy stará, obraťte se na svého systémového integrátora. My jsme již v ORiONu všechny potřebné úpravy pro přenos nové informace na fakturách klientů udělali. Také jsme vypracovali přehled těchto úprav s příklady a doporučeními pro všechny nejpoužívanější formáty, podle kterých můžete s úpravami svých systémů postupovat. Stáhnout si ho můžete zde.

Zajímají vás novinky v digitalizaci procesů?

Jak digitalizovat a automatizovat faktury, sklady a vůbec celý business? Zadejte svou adresu níže a jednou za čas vám pošleme e-mail plný tipů a novinek.