Čo je EDI?

EDI – teda elektronická výmena dát (z anglického Electronic Data Interchange) – je moderný spôsob komunikácie medzi dvoma nezávislými subjektmi, pri ktorej dochádza k výmene štandardných štruktúrovaných obchodných, logistických a iných dokumentov elektronickou formou.

Prečo EDI

Existuje pre Vás efektívne riešenie – elektronická komunikácia.

EDI whitepaper - náhľadChcete detailné informácie o tom, ako EDI funguje? Stiahnite si whitepaper (podrobný popis) Ako na elektronickú výmenu dát (EDI)?

Stiahnuť whitepaper

Ako sa výmena obchodných a logistických dokladov vyvíja si môžete pozrieť v jednoduchej infografike nižšie.

EDI infografika

Aká je podstata a princíp EDI?

Použime praktický príklad využitia EDI: Objednávka vytvorená v informačnom systéme odberateľa sa automaticky prenesie až do informačného systému dodávateľa.

Príklad s objednávkou presne vystihuje hlavnú myšlienku EDI. Objednávateľ vo svojom informačnom systéme vytvoril objednávku. Doklad existuje v elektronickej podobe. Prečo neumožniť dodávateľovi prácu priamo s týmto elektronickým dokladom? Keď objednávku zo svojho systému vytlačíte, odošlete v obálke, odfaxujete alebo v čitateľnej podobe pošlete e-mailom, nemá druhá strana inú možnosť, než ju do svojho systému opäť ručne prepísať.  V  prípade elektronického dokladu je však možné príjem objednávky automatizovať.

Elektronická výmena dokladov je nielen rýchlejšia, ale aj oveľa lacnejšia.

Cieľom EDI je postupne nahradiť papierové dokumenty elektronickými, znížiť tak náklady spojené s ich výmenou a súčasne zvýšiť efektivitu a kvalitu vykonávaných procesov. EDI doklady majú rovnakú právnu váhu ako dokumenty „papierové“. Pomocou EDI môžu byť prepojené rôzne informačné  systémy v rámci aj mimo spoločnosti.

Spoločná reč EDI

Pre EDI komunikáciu bolo do dnešnej doby definovaných mnoho národných a odborových štandardov, ako je ODETTE v automobilovom priemysle alebo SWIFT v bankovníctve. Tieto štandardy sú však vzájomne nekompatibilné a z tohto dôvodu vznikol jediný medzinárodný štandard  pre elektronický prenos dát –  UN/EDIFACT.

Bezpečnosť dát

Otázky zabezpečenia dát prenášaných cestou EDI sú riešené jednak softvérovo priamo v systémoch EDI, jednak použitím kryptografických metód (šifrovanie, kľúče, digitálny podpis) pre komunikáciu medzi jednotlivými systémami a v neposlednom rade implementáciou digitálneho podpisu a šifrovania priamo do správ EDIFACT.

 

Viac informácií o EDI nájdete na informačnom portále: www.edizone.sk

 

Aké riešenie EDI komunikácie vybrať?