Pekárny a cukrárny Klatovy

Spoločnosť Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. je čisto českého pôvodu a patrí medzi najväčších producentov pekárskych a cukrárskych výrobkov v Západných Čechách.

Späť na prehľad referencií