Dôveryhodný elektronický archív

ORiON Dôveryhodný elektronický archív slúži na dlhodobú archiváciu elektronických dokumentov organizácie a ich obsahu. ORiON eArchiv zabezpečí ochranu dát a umožní jednoducho preukázať pôvod a pravosť dokumentov. Zamedzí stratám dokumentov či neoprávnenému prístupu k archivovaným dokumentom.

Chcem poradiť so zavedením elektronického archívu

Prečo archivovať dokumenty dôveryhodne elektronicky

Ochrana dokumentov a zabezpečenie ich pôvodu a pravosti

Dôveryhodný elektronický archív od GRiT umožňuje dodržovať zákonné lehoty archivácie a zaručuje koncepciou svojho riešenia pôvod a integritu správ, a to použitím elektronického podpisu a časových pečiatok v súlade so zákonom o DPH o forme a podobe elektronických daňových dokladov a zákonom o elektronickom podpise.

Čo dokáže ORiON eArchiv

Archív

e-Dokumenty na bezpečnom mieste

ORiON Dôveryhodný elektronický archív sa dá využívať buďto formou služby (SaaS – Software as a Service), keď sú dokumenty uložené vo vysoko zabezpečenom dátovom centre, alebo vo variante „on-premise“, keď sú dokumenty archivované u zákazníka na ním vybranej platforme s možnosťou využitia nadstavbových služieb na správu  a riadenie dokumentov (DMS – Document Management Systems). 

Prečo dôveryhodne elektronicky archivovať?

Elektronické dokumenty na rozdiel od papierových znižujú nároky na administratívu, umožňujú rýchlejšie spracovanie, sú dostupnejšie a súčasne prinášajú organizácii menšie nároky na priestor.

Podobne ako pri papierových dokumentoch, tak aj pri elektronických dokumentoch existuje v každej organizácii objektívna potreba dlhodobej archivácie pre potreby dokladovania pôvodu a pravosti dokumentov.

Požiadavky na nespochybniteľné zachovanie pravosti a pôvodu elektronických dokumentov sú dané legislatívou, najmä zákonom o elektronickom podpise v platnom znení.

Máme skúsenosti s integráciou archívu do ERP systémov

Chcete elektronicky archivovať dokumenty

Stačí vyplniť formulár. Radi vám poskytneme viac informácií.