Dôveryhodný elektronický archív

ORiON Dôveryhodný elektronický archív slúži na dlhodobú archiváciu elektronických dokumentov organizácie a ich obsahu. ORiON eArchiv zabezpečí ochranu dát a umožní jednoducho preukázať pôvod a pravosť dokumentov. Zamedzí stratám dokumentov či neoprávnenému prístupu k archivovaným dokumentom.

Chcem poradiť so zavedením elektronického archívu

Prečo archivovať dokumenty dôveryhodne elektronicky

Ochrana dokumentov a zabezpečenie ich pôvodu a pravosti

Dôveryhodný elektronický archív od GRiT umožňuje dodržovať zákonné lehoty archivácie a zaručuje koncepciou svojho riešenia pôvod a integritu správ, a to použitím elektronického podpisu a časových pečiatok v súlade so zákonom o DPH o forme a podobe elektronických daňových dokladov a zákonom o elektronickom podpise.

Čo dokáže ORiON eArchiv

Archív

e-Dokumenty na bezpečnom mieste

ORiON Dôveryhodný elektronický archív sa dá využívať formou služby (SaaS – Software as a Service), keď sú dokumenty uložené vo vysoko zabezpečenom dátovom centre. Spoločnosť GRiT so svojím clearingovým centrom ORiON EDI získala certifikáciu ISO 27001 na systém manažmentu informácií.

Prečo dôveryhodne elektronicky archivovať?

Elektronické dokumenty na rozdiel od papierových znižujú nároky na administratívu, umožňujú rýchlejšie spracovanie, sú dostupnejšie a súčasne prinášajú organizácii menšie nároky na priestor.

Podobne ako pri papierových dokumentoch, tak aj pri elektronických dokumentoch existuje v každej organizácii objektívna potreba dlhodobej archivácie pre potreby dokladovania pôvodu a pravosti dokumentov.

Požiadavky na nespochybniteľné zachovanie pravosti a pôvodu elektronických dokumentov sú dané legislatívou, najmä zákonom o elektronickom podpise v platnom znení.

Máme skúsenosti s integráciou archívu do ERP systémov