Tlačové správy

TS – WMS podporí riadenie skladu hotových výrobkov a polotovarov v spoločnosti SEPOS

2. jún 2015

Brno, 25. mája 2015 – Rýdzo česká spoločnosť SEPOS, popredný predajca dverí a zárubní a zároveň jeden z najvýznamnejších výrobcov vlastných obložkových zárubní v Českej republike, zahájila proces nasadenia nového WMS systému pre svoj sklad hotových výrobkov a polotovarov v Jihlave – Hornom Kosove. Konkrétne sa jedná o CCV Riadený sklad od spoločnosti CCV Informačné systémy. Medzi hlavné prínosy projektu patrí predovšetkým prehľad o stave a spracovaní jednotlivých skladových operácií a ich optimalizácia, presná skladová evidencia vrátane konkrétneho umiestenia tovaru alebo prehľad o stave naplnenia jednotlivých zákaziek. 

Efektívnejšie riadenie a okamžitý prehľad

Nasadenie nového WMS (Warehouse Management System) umožní okrem iného kompletné odstránenie papierových dokumentov z celého procesu riadenia skladových operácií. Užívatelia riešenia CCV Riadený sklad budú mať taktiež v každom okamihu k dispozícii celý rad kľúčových údajov – napríklad aktuálny stav akejkoľvek operácie alebo skladové množstvo ľubovoľného výrobku a jeho umiestnenie. Logickým dôsledkom optimalizácie všetkých skladových operácií je potom zvýšenie ich početnosti v prepočte na jedného pracovníka alebo jednotku času a tým zvýšenie výkonnosti celého skladu. CCV Riadený sklad ďalej poskytuje dáta na hodnotenie efektivity jednotlivých procesov, aj na motivačnú podporu pre samotných pracovníkov v sklade. Cieľom nasadenia nového riešenia je aj eliminovanie chybovosti ľudského faktoru pri príjme či výdaji tovaru, ktorý môže spôsobovať nepresne vychystané a expedované zákazky. 

Riešenie pre dynamický rozvoj

V súlade so súčasnými náročnými požiadavkami zákazníkov pracuje systém s veľmi širokým sortimentom, ktorý obsahuje 300 až 400 tisíc položiek v číselníku. Skladovaný sortiment na sklade predstavuje desiatky tisíc dverí a zárubní, ale aj kovania, plášte, zámky, materiál z výroby či na úpravu, obaly, spotrebný materiál a ďalšie. Okrem centrálneho skladu v Jihlave navyše SEPOS disponuje aj vlastnými skladmi v časti zo 17 predajných stredísk, ktoré sú rozmiestené po území celej ČR. „Na silný rozvoj, ktorým naša firma prešla v minulom období, sme museli zareagovať nielen navýšením výrobných kapacít, ale aj poslinením kapacít skladových s cieľom skrátiť dodacie termíny. Nasadenie riešenia CCV Riadený sklad je tak jedným z mnohých opatrení, ktoré nám pomôžu tento rozvoj nielen zvládnuť, ale umožnia nám naďalej navyšovať kvalitu pre spokojnosť našich zákazníkov,“ hovorí Mgr. Lumír Kozubík, hlavný manažér spoločnosti SEPOS

„Nasadeniu WMS riešenia predchádzala dôkladná analýza skladových procesov, zásob aj priestorov a je tak plne upravené na mieru konkrétnym potrebám zákazníka. Aj z tohoto dôvodu možno očakávať, že sa prínosy nového systému takmer okamžite prejavia na vyššej výkonnosti logistických procesov. Navyše systém umožní aj lepší prehlaď o aktuálnych stavoch konkrétnych zákaziek, čo tiež môže tešiť samotných zákazníkov spoločnosti SEPOS,“ dodáva Ing. Vladimír Teplý, architekt riešení CCV Riadený sklad zo spoločnosti CCV Informačné systémy. Samozrejmou súčasťou skladového riešenia je aj jeho integrácia s doterajším podnikovým informačným systémom Vision32.

Vlastná implementácia riešenia odštartovala v priebehu mája 2015, spustenie do ostrej prevádzky sa predpokladá v treťom štvrťroku tohto roku.

——————————————————————

Jihlavská společnost SEPOS patří mezi přední prodejce dveří a zárubní v ČR. Za dobu svého více než dvacetiletého působení na českém trhu si firma vybudovala pozici stabilní společnosti, která zaznamenává neustálý vývoj a rozvoj. SEPOS má 130 zaměstnanců a je dlouhodobě finančně zdravou společností s ryze českým kapitálem. Firma vlastní areál výrobních a skladovacích prostor, který se neustále rozšiřuje a modernizuje, a disponuje rovněž sítí vlastních prodejních míst po celé ČR. Produkcí více než 100 tisíc zárubní ročně se řadí mezi nejvýznamnější české výrobce. Zhruba desetina celkového objemu společnosti směřuje na export, zejména do zemí jihovýchodní Evropy –  Maďarska, Rumunska a zemí bývalé Jugoslávie. 

Súvisiace

&nb

  • Viac o Riadenem sklade

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.