Tlačové správy

TS – MALL nasadením ORION EDI spustil elektronickú komunikáciu so svojimi dodávateľmi

29. apríl 2014

Kysucké Nové Mesto, 28. apríla 2014 – Elektronická výmena dokumentov (EDI – Electronic Data Interchange) prestáva byť doménou veľkých obchodných reťazcov s rýchloobrátkovým tovarom a stále častejšie si nachádza cestu do stredných a menších firiem, aj do úplne nových odvetví, v ktorých sú spoľahlivé, rýchle a automatizované prenosy informácií kľúčové pre úspešnú a dlhodobú spoluprácu obchodujúcich firiem. Jedná sa napríklad o internetový obchod spoločnosti Internet Mall, ktorá na Slovensku pôsobí pod značkou MALL.SK. Od tohto roku využíva služby ORION EDI od CCV Informačné systémy. Od polovice marca zahájila zapájanie svojich dodávateľov do EDI.

Oblasť internetových obchodov predstavuje v súčasnosti výrazne rastúci segment trhu a spoločnosť Internet Mall v jeho rámci zaujíma neprehliadnuteľné miesto. Vzhľadom na neustále rozširovanie ponuky tovaru a výraznú expanziu sa pre spoločnosť, ktorá má stredoeurópsku pôsobnosť, stalo nevyhnutné zefektívniť, zrýchliť aj zlacniť svoje obchodné a logistické procesy. V predchádzajúcich rokoch spoločnosť novo nasadila podnikový systém SAP a v súčasnosti obrátila svoju pozornosť na efektívnejšiu výmenu dát s obchodnými partnermi, konkrétne na objednávky (EDI správa ORDERS), avíza dodávok (DESADV) a faktúry (INVOIC). 

„Vzhľadom na množstvo partnerov a rozsah sortimentu je prenos štruktúrovaných dát veľmi žiaduci s ohľadom na jeho presnosť, zautomatizovanie a v neposlednom rade s tým spojenú úsporu ľudskej práce na oboch stranách dodávateľského vzťahu“, hovorí Michal Červený, EDI špecialista MALL.SK. 

Od začiatku tohto roku je MALL v štandardnej prevádzke služieb ORION EDI spoločnosti CCV Informačné systémy. Súčasťou dodávky riešenia je aj zapojenie dodávateľov do EDI komunikácie, tzv. roll-out, ktorý bol zahájený 12. marca 2014. Za prvé tri týždne došlo k úspešnému zapojeniu hneď 61 dodávateľov, pričom prvým cieľom je postupne zapojiť do EDI komunikácie celú svoju dodávateľskú základňu pre MALL.SK. 

Práve rozširovanie EDI do nových segmentov malo zásadný vplyv na medziročne viac než pätinový nárast počtu elektronických dokladov, ktoré boli v roku 2013 adresátom doručené prostredníctvom konsolidačného centra ORION EDI spoločnosti CCV Informačné systémy, ktoré každý mesiac v elektronickej forme prenesie milióny obchodných a logistických dokladov tisícom protistrán.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.