Tlačové správy

TS – COMPAS automatizace posilňuje starostlivosť o zákazníkov nasadením nového CRM

18. september 2014

Brno, 22. septembra 2014 – Spoločnosť COMPAS automatizace, ktorá dodáva riešenia priemyslovej automatizácie a výrobné informačné systémy MES, výrazne zvyšuje kvalitu starostlivosti o svojich zákazníkov nasadením nového CRM systému. Zvolila riešenie Microsoft Dynamics CRM nasadené spoločnosťou CCV Informačné systémy.

Česká spoločnosť COMPAS automatizace podporuje s pomocou CRM (Customer Relationship Management) systému všetky obchodné procesy a marketingové aktivity s cieľom kvalitnejšie a efektívnejšie komunikovať so svojimi zákazníkmi. Pri výbere bola dôležitým kritériom aj schopnosť integrácie CRM so systémom na riadenie dokumentov (DMS), systémom na riadenie zákaziek spoločnosti a s telefónnou ústredňou. Preto zvolila riešenie Microsoft Dynamics CRM vo verzii 2013.

Užitočná integrácia s telefónnou ústredňou

Celá spoločnosť využíva na komunikáciu so zákazníkmi telefónnu ústredňu. Špecifikom projektu preto bola integrácia s ústredňou tak, aby CRM systém zaisťoval prepojenie informácií a na základe dát z CRM zobrazoval užívateľom priamo na obrazovku, kto volá. Užívatelia tak majú možnosť zadať informácie o prichádzajúcich i odchádzajúcich hovoroch, ktoré sa uložia zase priamo do CRM. Priamo z dát CRM vyhľadávajú aj to, komu treba volať. Komunikácia so zákazníkmi je tak rýchla, prehľadná a dohľadateľná, bez akejkoľvek duplicity zadávania dát.

Kým marketingový proces bol novo pripravený s nasadením systému, obchodný proces zostal rovnaký. V CRM je vedený od evidencie príležitostí, cez inštaláciu zariadení u zákazníka až po ukončenie samotnej realizácie. Vedenie firmy tak získalo dobrý prehľad nad vývojom zákaziek. Zaujímavosťou z hľadiska marketingových procesov je potrebné využitie funkcie integrovaných máp pre jednoduchú automatizáciu identifikácie potenciálnych záujemcov s pomocou označenia budov z leteckých snímok.

&nb

Výhody pre všetky strany

Prínosy projektu boli definované už na začiatku projektu. Pre vedenie spoločnosti je dôležitým prínosom nielen kontrola nad všetkou operatívnou komunikáciou so zákazníkmi z rôznych úrovní vedenia projektov, ale napríklad aj efektívnejšie rozhodovacie procesy pre ďalšie zlepšovanie starostlivosti o zákazníkov. Z pohľadu užívateľov CRM je prínosom zlepšenie otvorenej informovanosti o všetkých zákazníkoch, eliminácia vedenia duplicitných informácií, jednoduchšia zastupiteľnosť jednotlivých pracovníkov a tiež výrazne efektívnejšie šírenie informácií medzi pracovníkmi. Systém posilnil bezpečnosť vedenia zákazníckych informácií. V neposlednom rade je prínosom aj schopnosť systému auditovať a vyhodnocovať všetky prebiehajúce procesy.

„Projekt prebiehal v úzkej spolupráci realizačného tímu a užívateľov na našej strane. Vďaka tomu sme mali možnosť rovno ovplyvňovať prebiehajúci vývoj. Systém je tak po ukončení realizácie užívateľsky prívetivý a prispôsobený na efektívnejšie využívanie,“ hovorí Vlastimil Braun, konateľ spoločnosti Compas automatizace a dodáva: „Nasadenie CRM nám umožňuje lepšie budovať a riadiť vzťah s našimi zákazníkmi, koordinovane komunikovať, poznať jeho priority a udržovať individuálny prístup, čo bolo pred nasadením nového systému, aj napriek našej maximálnej snahe, len ťažko realizovateľné. Navyše teraz môžeme tiež lepšie plánovať, a to nielen v oblasti zákazníckych projektov.“

O spoločnosti CCV Informačné systémy

O společnosti Compas automatizácie

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.