Tlačové správy

TS – CCV WatchDog pre vyššiu stabilitu Microsoft Dynamics NAV

5. január 2017

9. januára 2017, Nitra – Na zaistenie dostupnejšieho a spoľahlivejšieho fungovania ERP systému Microsoft Dynamics NAV a prepojených databázových, súborových či aplikačných serverov je určená úplne nová aplikácia CCV WatchDog z dielne CCV Informačné systémy. Okrem detailného monitorovania stavu systémov umožňuje aj úplne automatické a rýchle odstránenie vybraných typov problémov.

Novinka si kladie za cieľ najmä predchádzať ťažkostiam, ktoré môžu vzniknúť pri používaní podnikového informačného systému Microsoft Dynamics NAV a tým zaistiť jeho vyššiu dostupnosť pri nižších nárokoch na správu. Vykonáva dozor v online režime nad stabilitou aplikácie aj prepojených vrstiev ďalších riešení a v prípade chýb o nich obratom detailne informuje obsluhu alebo ich sama automaticky rieši. 

Zameriava sa najmä na oblasti:

Udržiavanie stáleho výkonu a stability – vykonáva a následne automatizovane kontroluje úspešnú realizáciu súboru údržbových aktualizácií, ktoré inak manuálne s rizikom chýb či oneskorení vykonáva správca systému. Tým zaisťuje systém permanentne čistý s rýchlymi užívateľskými reakciami.

Monitorovanie chodu nadväzných komunikačných vrstiev – online sleduje a testuje bezchybnosť komunikácie s ďalšími nadväznými aplikáciami, ako sú databázový, súborový alebo aplikačný server. Umožňuje odhaliť aj stavy, keď sú síce jednotlivé vrstvy v prevádzke, ale vplyvom preťaženia nie sú reálne užívateľsky použiteľné.

Sledovanie správneho priebehu naplánovaných záloh – vyhodnocuje ich úspešné dokončenie a overuje, či v priebehu procesu nedošlo k nepredpokladaným chybám. Ďalej kontroluje, či súbor zálohy je reálne vytvorený, má predpokladanú veľkosť alebo ho dokonca skúšobne obnoví a otestuje.

„CCV WatchDog je modulárna služba s možnosťou prispôsobenia sledovacej služby konkrétnym potrebám podpory zákazníka. Táto stavebnica disponuje množstvom vopred pripravených funkcií, ktoré je možné zostaviť do scenárov konkrétnych úloh,“ hovorí Roman Fuchs, riaditeľ divízie Business Solutions v CCV Informačné systémy.

Všetko fungovanie CCV WatchDog je pritom koncipované maximálne pasívne. Administrátora tak nezaťažuje priebežnými správami o správnom behu, ale informuje len v prípade, keď dôjde k zlyhaniu sledovanej aktivity. Následne vyhodnotí závažnosť situácie a podľa toho zvolí nastavený spôsob reakcie, či už automatické odstránenie chyby alebo upozornenie obsluhy.  

  • Viac o Microsoft Dynamics NAC

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.