Tlačové správy

TS – AHOLD chce od dodávateľov do distribučných centier avízo o dodaní vrátane SSCC kódov paliet

7. január 2013

Po úspešnom ukončení pilotného projektu zasielanie elektronických dodacích listov (EDI správa DESADV) s identifikáciou paliet cez SSCC kódy so spoločnosťou Henkel v spolupráci s CCV Informační systémy, rozširuje obchodný reťazec AHOLD túto komunikáciu na všetkých dodávateľov distribučných centier v lokalitách Klecany a Olomouc. Celkom sa jedná o takmer 550 spoločností. Primárnym cieľom je dosiahnuť čo najväčšieho zrýchlenia príjmu tovaru v distribučných skladoch a pre obe strany tak zefektívniť dodávateľsko-odberateľský reťazec.

Identifikácia paliet pomocou SSCC kódov

Spoločnosť AHOLD vyzvala svojich dodávateľov k označovaniu logistických jednotiek (najčastejšie paliet) tzv. SSCC kódmi. Tie sú zasielané ako súčasť EDI správy DESADV. Pri príjme tovaru AHOLD preberá celú neporušenú paletu naraz a jej obsah je načítaný práve z elektronického dodacieho listu (DESADV) podľa SSCC kódu. AHOLD týmto umožňuje svojim dodávateľom významným spôsobom urýchliť vyskladnenie tovaru a tiež zlepšiť jeho dosledovateľnosť v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca. Dodávatelia tak budú schopní dosiahnuť zrýchlenie závozov týchto distribučných centier.

Čo je SSCC kód a ako sa používa

SSCC (Serial Shipping Container Code) predstavuje 18-miestne číslo pre identifikáciu logistickej jednotky. Je spravidla „zanesené“ do čiarového kódu, obvykle typu GS1-128 (v minulosti EAN-128), z ktorého ho možno snímačom jednoducho načítať. Slúži k identifikácii konkrétnej logistickej jednotky pri manipulácii a priechode tovaru dodávateľským reťazcom. SSCC jednoznačne identifikuje emitenta logistickej jednotky a zároveň jej priraďuje jedinečné poradové číslo bez ohľadu na jej obsah. Podľa konkrétneho obsahu logistickej jednotky je SSCC bežne doplňovaný potrebnými informáciami, najčastejšie o identifikácii najbližšej nižšej jednotky, napr. kartónu, a jej množstva. Obvykle nasledujú údaje o dátume výroby, balení, minimálnej trvanlivosti či exspirácii a číslo šarže.

Ako začať so zasielaním DESADV s SSCC kódmi

Prvým krokom na strane dodávateľa je sprevádzkovanie zasielania EDI správy DESADV. Táto správa špecifikuje podrobnosti o dodávanom tovare a mala by byť vždy zasielaná odberateľovi pred fyzickou dodávkou tovaru. Tým mu umožní včasnú prípravu. Pokiaľ to daný podnikový (ERP či skladový) systém umožňuje, je vhodné rovno použiť taký formát správy DESADV, ktorá už SSCC kód obsahuje.

Hneď ako vie dodávateľ zasielať správu DESADV, je potrebné ju začať doplňovať o už spomínané SSCC kódy. Aby mohol tieto kódy zasielať, musí nimi označovať palety a zároveň viesť ich evidenciu, najlepšie v systéme, ktorý vie pracovať s EDI formátom. Tým umožní export do už spomínanej správy DESADV, ktorú následne jeho EDI poskytovateľ konvertuje a zasiela do spoločnosti AHOLD k automatizovanému spracovaniu.

„Sprostredkovanie nového typu štandardnej EDI správy poskytujeme zákazníkom zdarma. To platí tiež pre správu DESADV na spoločnosť AHOLD,“ uvádza David Reichel zo spoločnosti CCV Informační systémy, ktorá patrí medzi najväčších poskytovateľov služieb EDI komunikácie v Českej republike a na Slovensku, a doplňuje: „Pre spoločnosti, ktorým ich podnikový systém neumožňuje pracovať s SSCC kódy v EDI komunikácii, spúšťame variantu ich doplňovania do EDI správy elektronického dodacieho listu v riešení ORION EDI.“

__________________________________________________________

O spoločnosti

CCV Informačné systémy pôsobí na trhu od roku 1992 a patrí k významným hráčom domácej scény v odvetví informačných systémov. Sídli v Brne (divízia CCV Business Solutions) a ďalšie pobočky pôsobia v Brne (divízia CCV eGovernment), v Opave (divízia CCV eBusiness) a v Kysuckom Novom Meste (CCV Slovensko). Poskytuje komplexné dodávky vo vývoji, poradenstve a implementácii podnikových informačných systémov (Microsoft Dynamics) a ďalších softvérových aplikácií pre vybrané oblasti podnikania. Špecializuje sa na riešenia na poskytovanie elektronickej výmeny dát (riešenia EDI Orion), zabezpečuje bezpapierový obeh obchodných dokladov. Vyvíja špeciálne riešenia (registre, portály) pre štátnu správu. CCV Informační systémy udržuje certifikát systému kvality ISO 9001:2009, je partnerom spoločnosti Microsoft s titulom Microsoft Gold Certified Partner a nositeľom partnerského titulu Oracle Gold Partner.

Nezaujímalo by to i kolegov alebo šéfa? Jednoducho s nimi článok zdieľajte.