Tiskové zprávy

TZ – První využití elektronických dodacích listů s identifikací palet přes SSCC kódy na Slovensku

20.03.2013

Brno, 21. března 2013 - METRO Cash & Carry SR se stala první společností na Slovensku, která využívá pro příjem zboží od dodavatelů elektronické dodací listy ve formátu EDI doplněné identifikací palet přes SSCC kódy. V rámci pilotního projektu zavedla tuto komunikaci s firmou Henkel, která byla i v České republice prvním takto komunikujícím dodavatelem. Odborným garantem realizace se stal EDI provider a konsolidátor CCV Informační systémy. 

Výrazně zjednodušit a urychlit příjem zboží a zlepšit jeho dosledovatelnost v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce se rozhodla společnost METRO Cash & Carry SR, která v rámci pilotního projektu začala přijímat od dodavatele Henkel elektronické dodací listy (EDI zpráva DESADV), doplněné o identifikaci palet přes SSCC kódy (Serial Shipping Container Code). 

SSCC kódy v  EDI komunikaci poprvé na Slovensku

 „Jedná se o vůbec první využití SSCC kódů v EDI zprávě DESADV na Slovensku,“ říká Barbora Cikánková ze společnosti MAKRO/METRO Cash & Carry, která má EDI komunikaci v kompetenci jak na českém, tak slovenském trhu a je zároveň i vedoucí pracovní skupiny pro elektronickou výměnu dat (EDI) v česko-slovenské iniciativě ECR (Efficient Consumer Response), a doplňuje: „Inspiraci jsme přitom čerpali v České republice, kde byl již podobný projekt úspěšně realizován. A protože jsme nechtěli ponechat nic náhodě, zvolili jsme i stejné osvědčené partnery.“

Jako zkušební dodavatel byl vybrán Henkel, který začal EDI dodací listy opatřené SSCC kódy zasílat v roce 2011 v České republice jako první.  „Chtěli jsme pro testovací provoz dodavatele, který umí s SSCC kódy dobře pracovat a s nímž máme zároveň vhodné logistické toky,“ komentuje výběr Barbora Cikánková. Tato kritéria nejlépe splnilo právě slovenské zastoupení společnosti Henkel. Eva Malíková, EDI / ECR Project manager ke spolupráci na projektu se společnosti METRO Cash & Cary SR říká: „Těší nás, že po České republice jsme i na Slovensku vůbec první společností, která zasílá elektronické avízo o dodání zboží s SSCC kódy,“ a doplňuje: „Potřebné know-how pro uskutečnění celého projektu jsme čerpali od CCV Informační systémy, jež stála u realizace v ČR.“

Benefity pro odběratele i dodavatele

O více než 30% je očekávané zrychlení při příjmu i naskladnění. V případě, že dodavatel zašle korektní data, pak je přínosem 100% přesnost při samotném zavádění zboží do systému.

„Využití SSCC kódů pro nás představuje zrychlení při příjmu i naskladnění, kdy je najednou převzata celá logistická jednotka bez nutnosti jejího rozbalení, neboť její obsah je načítán z elektronického dodacího listu podle SSCC kódu,“ popisuje výhody pro METRO Cash & Carry SR Jaroslav Olejník ze společnosti MAKRO/METRO Cash & Carry, manažer projektu zavádění SSCC kódů pro Českou i Slovenskou republiku a přibližuje i výhody pro dodavatele: „Naši dodavatelé změnu pocítí v rámci automatizace celého procesu, kdy pro nás již nebudou muset tisknout papírový dodací list a bude také zajištěna vyšší přesnost při samotném zavádění zboží do systému, což se následně projeví ve zlepšení párování faktur a tedy plynulejších úhradách zboží.“

Mnohostranné zapojení

„Po ukončení pilotního projektu plánujeme využití DESADV včetně SSCC  se všemi přímými i předalokačními dodavateli. U  dodavatelů, kteří dodávají své zboží v ostatních tocích prostřednictvím platforem, bude tento proces zajišťovat logistický provider“ doplňuje Jaroslav Olejník. Využívat SSCC kódy chce METRO Cash & Carry SR do budoucna nejen pro samotné označení logistické jednotky, ale také pro přenos informace o exspiraci a šarži.

Elektronický dodací list DESADV

EDI zpráva DESADV (Despatch Advice) představuje elektronickou obdobu dodacího listu a specifikuje podrobnosti o dodávaném zboží. Je zasílána před fyzickou dodávkou zboží a umožňuje tak příjemci včasnou přípravu na fyzickou přejímku na základě přesných informací o jeho množství, způsobu balení a dalších informací. Zboží je přitom přepravováno v rámci logistických jednotek, nejčastěji palet. Platí přitom pravidlo, že čím snáze lze logistické jednotky a jejich obsah v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce identifikovat, tím je celý logistický proces efektivnější. 

V rámci připravovaného projektu společnosti METRO Cash & Carry SR bude využíváno označení SSCC kódy na úrovni palet. V případě společnosti Henkel je obvyklá velikost jednoho závozu 1 až 3 palety. samotné zaslání elektronického dodacího listu do METRO Cash & Carry SR načasováno na přibližně 3 hodiny před dodáním zboží, což zajistí přítomnost zprávy na prodejně při fyzické přebírce zboží a tedy splnění nezbytné podmínky pro  automatický příjem pomocí HHT (Hand Held Terminal).

SSCC identifikátor logistické jednotky

SSCC (Serial Shipping Container Code) představuje osmnáctimístné číslo pro identifikaci logistické jednotky. Je zpravidla „zaneseno“ do čárového kódu, obvykle typu GS1-128 (dříve EAN-128), ze kterého jej lze snímačem jednoduše načíst. Slouží k identifikaci při manipulaci a průchodu zboží. Jednoznačně identifikuje emitenta logistické jednotky a zároveň jí přiřazuje jedinečné pořadové číslo bez ohledu na její obsah. Podle konkrétního obsahu logistické jednotky je SSCC běžně doplňován potřebnými informacemi, nejčastěji o identifikaci nejbližší nižší jednotky, např. kartonu, a jejího množství. Obvykle následují údaje o datu výroby, balení, minimální trvanlivosti či exspirace a číslo šarže.

DESADV a SSCC pro snadnou manipulaci se zbožím

Kombinace elektronického dodacího listu a SSCC kódu tak přináší skutečně silný nástroj, který dokáže významným způsobem zrychlit příjem a naskladnění zboží, kdy celá logistická jednotka je načtena pomocí jediného naskenování čárového kódu bez nutnosti jejího rozbalení. Samotný obsah logistické jednotky je určen pomocí DESADV, kde je to právě SSCC kód, s jehož pomocí je tato jednotka identifikována.

_____________________________________________________________________

O společnosti CCV Informační systémy

CCV Informační systémy působí na trhu od roku 1992. Patří k významným hráčům domácí scény oboru informačních systémů. Sídlí v Brně (divize CCV Business Solutions a CCV eGovernment) s dalšími pobočkami v Opavě (divize CCV eBusiness) a na Slovensku v Kysuckém Novém Meste (CCV Informačné systémy). Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji logistických řešení, implementaci WMS systémů (CCV Řízený sklad) a podnikových informačních systémů (Microsoft Dynamics). Specializuje se na řešení pro elektronickou fakturaci, důvěryhodnou archivaci, elektronickou výměnu dat EDI (konsolidační centrum Orion) a bezpapírový oběh obchodních dokladů. Vyvíjí speciální řešení (registry, portály) pro státní správu a aplikace pro chytré telefony. Je nositelem titulu Oracle Gold Partner.

Zajímalo by to i kolegy nebo šéfa? Jednoduše s nimi článek sdílejte.