LOKiA WMS: 100% přehľad o zásobách v sklade a e-shope

Skladový systém pre prevádzkovateľov e-shopov. Pomôžeme vám s automatizáciou práce v sklade. Presnejší prehľad dostupnosti zásob pre e-shop a ich rozmiestnenie v sklade. Rýchlejšie vychystávanie tovaru a nižšie nároky na zamestnancov. Prečítajte si nižšie, s čím ďalším vám LOKiA WMS pomôže.

Chcem poradiť so zavedením

 Prínosy LOKiA WMS pre e-shopy

Nové možnosti v skladoch e-shopov
s pomocou LOKiA WMS

Príjem

Rozložíte príjem veľkých objednávok medzi viacerých skladníkov, vďaka čomu rýchlejšie sprístupníte tovar v e-shope a dostanete ho tak skôr k zákazníkovi.

Vratky

Neprevzatý alebo vrátený tovar nie je pre LOKiA WMS žiadny problém. Získate maximálne zjednodušenie príjmu už expedovaného tovaru.

Výdaj

Zvýšite nielen rýchlosť expedície, ale aj flexibilitu skladníkov. Rozdeľovať úlohy budete napr. podľa zón v sklade či skúseností skladníkov.

Zásoby

Uvidíte aktuálny stav skladu pre váš e-shop cez rozhranie API. Budete si tak strážiť hladiny zásob, ktoré vám nebudú nikdy chýbať, a budete mať o nich 100% prehľad.

Obľúbené moduly v skladoch e-shopov

Parametre sledovania

Modul umožňuje pri vybraných zásobách evidovať špecifiká tovaru, ako je číslo, šarža, dátum exspirácie, sériové číslo alebo iný ľubovoľný parameter.

Rozpad úloh po zónach

Pomocou tohto modulu môžete z jednej objednávky vytvoriť viacero úloh pre jednotlivé zóny v sklade a následne celý výdaj ukončiť v jednej odovzdávacej pozícii.

Rozdeľovanie úloh podľa typu objednávky

S týmto modulom môžete k jednotlivým dokladom evidovať špecifickú charakteristiku (napr. dôležitosť klienta) a rozdeľovať úlohy skladníkom podľa nastaveného typu.

Doplňanie

Modul zaisťuje, aby vo vychystávacej zóne bol vždy dostatok tovaru a pickeri mohli pokojne pracovať, kým ich kolegovia s vysokozdvižnými vozíkmi postupne dopĺňajú, čo práve treba.

Postupné vykrytie objednávky

Tento modul umožňuje pomocou viacerých úloh postupne vychystávať jednu objednávku, dokým nie je úplne vykrytá zásobami.

Sledovanie zásielok u dopravcov

Pomocou tohto modulu sa zasielajú prepravné informácie o zásielke externým dopravcom, objednáva sa zvoz a získava sa prehľad o stave balíka aj v priebehu cesty k zákazníkovi.

Príjem tovaru viacerými skladnikmi

Na zrýchlenie príjmu veľkých objednávok je využívaný tento modul, ktorý umožňuje kooperáciu viacerých skladníkov na jednom príjmovom doklade.

Evidencia logistických dát

Pomocou modulu môžete evidovať rozmery a hmotnosť jednotlivých produktov. (Počítanie hmotnosti zásielok.)

Vratky

Modul umožňuje spracovanie vratiek skladníkom – rozhodnutie o prijatí vratky a následné navrátenie zásielky, prípadne automatické naskladnenie vráteného tovaru.

Dvojkrokový výdaj (+ Balenie + Kontrola)

Skladník odoberie tovar zo skladovej pozície, ktorý je potom expedovaný, LOKiA WMS odpíše tovar (prvý krok). Týmto končí základná platforma skladového systému. Avšak modul Dvojkrokový výdaj umožňuje tovar ďalej sledovať v priebehu nasledujúcich skladových procesov, ako je napríklad balenie či kontrola kompletnosti (druhý krok). Až potom je tovar odpísaný.