Logistický prieskum: Módny priemysel a skladovanie

Analyzovať skladové priority firiem pôsobiacich v logistike odevov, obuvi a módnych tovarov a zmapovať problémy a technologickú pripravenosť módneho priemyslu v porovnaní s inými odbormi, také ciele si stanovil logistický prieskum spoločnosti GRiT.

Aké TOP problémy v riadení skladov výskum odhalil?

69 %

Za najdôležitejšie označili respondenti prieskumu zamedzenie zámenám a stratám tovarov (69 %). Jedná sa o požiadavku spojenú so samotným značením vlastností tovarov. Odbor rýchloobrátkových tovarov (FMCG) používa prevažne značenie pomocou šarží, ale v odevnom priemysle sú evidované veľkosti, farby, strih, kategórie kvality a ďalšie parametre sledovania, ktoré sú špecifické pre módny priemysel (napr. zámeny modrej, tyrkysovej či zelenej farby).

53 %

Za dôležité označila väčšina (53 %) taktiež možnosť rezervovať tovar v sklade. Vo väzbe na on-line predaj ide o košíkové blokácie zásob, ktoré sú rezervované dočasne na základe objednávky zákazníka. Z väčšej časti to majú firmy riešené v podnikovom informačnom systéme alebo e-shope, ale iba 20 % firiem túto informáciu udržuje v systéme pre riadenie skladu.

46 %

Najväčšie rezervy firmy priznávajú v nepružnosti skladov na sezónnu zmenu zásob (53 %), ktorá sa týka najčastejšie obmeny letného tovaru za zimný. 46 % opýtaných sa zhodlo na potrebe presnejšieho vychystávania veľkostných setov či farebných mixov. Vrátenie tovarov zo strany zákazníka pre nich predstavuje citeľné náklady na manipulácia a nové prebalenie tovarov.

30 %

Prieskum odkryl potenciál na zlepšenie sledovania stavu zásielok v doprave po expedovaní tovarov zo skladu a automatické predávanie číselného označenia zákazky na balíkové služby. 30 % firiem, ktoré túto logistickú informáciu považujú pre obchodovanie za dôležitú, to nemá vyriešené.

20 %

Využitie skladovania na paletách je výrazne nižšie, než je tomu celkovo v odbore rýchloobrátkových tovarov (FMCG), kde palety využíva 91 % firiem, ale aspoň čiastočné skladovanie na paletách využíva 57 % firiem. Výrazné rezervy sú potom v označovaní celej logistickej jednotky paletovým štítkom, pretože iba 20 % využíva pri označovaní paletové etikety.

Chcete zlepšiť riadenie skladových procesov?

Štvrtina sa zbavila „hubárčenia“ skladníkov zavedením WMS

Pre získanie predstavy o technologickej vybavenosti bolo jedným zo skúmaných parametrov samotné značenie skladu. Iba 28 % z opýtaného vzorku má zavedenú adresáciu v sklade na úroveň skladových priehradok. Jedná sa o evidenciu umiestnenia v sklade vo forme štítkov s čiarovými kódmi označujúcimi lokácie. Ide často o prevádzky, kde je zavedený informačný systém pre riadenie skladov (WMS – Warehouse Management System). Z celkového počtu je to štvrtina firiem, ktorá jeho zavedením eliminovala hľadanie tovarov, tzn. hubárčenie skladníkov.

46 % firiem využíva v niektorom zo skladových procesov mobilné čítačky čiarových kódov pre prácu skladníkov, ale polovica z nich ich využíva iba na vstupe a výstupe k evidencii príjmu a výdaja na sklad, zatiaľ čo u skladových procesov naskladnenia, skladových presunov či vychystávania táto podpora chýba. Logistik potom nemá záznam informácie o tom, kde sa tovar nachádza a aké pohyby sa s ním diali.

„Skúsenosti ukazujú, že do určitej doby si môže firma vystačiť s tovaroznalectvom svojich skladníkov, toleruje určitú chybovosť vychystávania, pokiaľ sa nerozhodne mieru reklamácií výrazne znížiť. Prínosom zavedenia skladového software je eliminácia chýb, ale hlavne zrýchlenie práce skladníkov o desiatky percent,“ upozorňuje Tomáš Kormaňák, produktový manažér LOKiA WMS v spoločnosti GRiT

Jeho slová potvrdzuje skúsenosť spoločnosti PEVI z Lanškrouna, ktorá pôsobí na trhu pracovných odevov: „Najskôr nás trápili nadčasy skladníkov, ktoré boli spôsobené práve tým, že skladník neefektívne blúdil skladom a neúmerne sa tým zvyšovala doba potrebná k expedícii tovarov,“ spomína Petr Vinduška, projektový manažér spoločnosti PEVI a dodáva: „Zavedenie WMS nám prinieslo detailný prehľad o skladových pohyboch a pomáha optimalizovať prácu pri manipulácii s tovarom.“

Viac o prieskume >> čítajte v tlačovej správe <<