Prieskum: Módny priemysel a skladovanie

Analyzovať skladové priority firiem pôsobiacich v logistike odevov, obuvi a módnych tovarov a zmapovať problémy a technologickú pripravenosť módneho priemyslu v porovnaní s inými odbormi, také ciele si stanovil logistický prieskum spoločnosti GRiT.

Aké TOP problémy v riadení skladov výskum odhalil?

Využitie skladovania na paletách je výrazne nižšie, než je tomu celkovo v odbore rýchloobrátkového tovaru (FMCG), kde palety využíva 91% firiem, ale aspoň čiastočne využíva skladovanie na paletách 57% firiem. Výrazné rezervy sú potom pri označovaní celej logistickej jednotky paletovým štítkom, pretože iba 20% využíva pre označovanie paletové etikety.

Chcete zlepšiť riadenie skladových procesov?

Štvrtina sa zbavila „hubárčenia“ skladníkov zavedením WMS

Pre získanie predstavy o technologickej vybavenosti bolo jedným zo skúmaných parametrov samotné značenie skladu. Iba 28 % z opýtaného vzorku má zavedenú adresáciu v sklade na úroveň skladových priehradok. Jedná sa o evidenciu umiestnenia v sklade vo forme štítkov s čiarovými kódmi označujúcimi lokácie. Ide často o prevádzky, kde je zavedený informačný systém pre riadenie skladov (WMS – Warehouse Management System). Z celkového počtu je to štvrtina firiem, ktorá jeho zavedením eliminovala hľadanie tovarov, tzn. hubárčenie skladníkov.

46 % firiem využíva v niektorom zo skladových procesov mobilné čítačky čiarových kódov pre prácu skladníkov, ale polovica z nich ich využíva iba na vstupe a výstupe k evidencii príjmu a výdaja na sklad, zatiaľ čo u skladových procesov naskladnenia, skladových presunov či vychystávania táto podpora chýba. Logistik potom nemá záznam informácie o tom, kde sa tovar nachádza a aké pohyby sa s ním diali.

Skúsenosti ukazujú, že do určitej doby si môže firma vystačiť s tovaroznalectvom svojich skladníkov, toleruje určitú chybovosť vychystávania, pokiaľ sa nerozhodne mieru reklamácií výrazne znížiť. Prínosom zavedenia skladového software je eliminácia chýb, ale hlavne zrýchlenie práce skladníkov o desiatky percent,“ upozorňuje Miroslav Králík, delivery manažér LOKiA WMS v spoločnosti GRiT

Jeho slová potvrdzuje skúsenosť spoločnosti PEVI z Lanškrouna, ktorá pôsobí na trhu pracovných odevov: „Najskôr nás trápili nadčasy skladníkov, ktoré boli spôsobené práve tým, že skladník neefektívne blúdil skladom a neúmerne sa tým zvyšovala doba potrebná k expedícii tovarov,“ spomína Petr Vinduška, projektový manažér spoločnosti PEVI a dodáva: „Zavedenie WMS nám prinieslo detailný prehľad o skladových pohyboch a pomáha optimalizovať prácu pri manipulácii s tovarom.“