Spracovanie prijatých faktúr aj s ich prílohami

Výkazy, servisné listy, fotodokumentácia, potvrdené dodacie listy a ďalšie dokumenty slúžia ako dôležitý podklad na bezchybné schválenie daňových dokladov a určenie opodstatnenosti fakturácie. Skoncujte s otravným dohľadávaním a ručnou evidenciou podkladov na fakturáciu. Riešenie iNVOiCE FLOW podporuje jednoduchú evidenciu a archiváciu príloh k faktúram v elektronickej podobe. 

Dohodnite si ukážku riešenia

Elektronické spracovanie príloh pri prijatých faktúrach:

S pomocou príloh v iNVOiCE FLOW sa zbavíte

Prílohy v iNVOiCE FLOW Vám umožnia:

Súbory na stiahnutie

Ako sa pracuje s prílohami v riešení iNVOiCE FLOW

(jeden a pol minútové video)