ORiON Inventory report

  • Unikajú vám predaje tovaru, pretože chýba v predajnej sieti partnera? O aké množstvo ide?
  • Ako sa aktuálne darí vašej novinke? Koľko a kde sa jej predalo? Dorazila už na predajne?
  • Je sklad partnera plný vášho tovaru, alebo už mu zostáva len pár posledných kusov?
  • Koľko tovaru partner predá v priebehu akcie a koľko mimo nej?

Presnejšia distribúcia a vyhodnotenie predajov

Ako sa váš tovar predáva v distribučnej sieti partnera a aká je jeho dostupnosť nemusí byť zložité zistiť. Vďaka EDI správe INVRPT a službe ORiON Inventory Report, ktorá túto správu spracováva, máte informácie o predaji a aktuálnom stave zásob partnera neustále k dispozícii a môžete lepšie plánovať vlastnú expedíciu a vyhodnocovať obchodné výsledky. 

ORiON Inventory report poskytuje informácie, koľko vášho tovaru sa na predajniach obchodných reťazcov predalo a aké sú aktuálne stavy zásob. 

Aktuálne predaje a zásoby odberateľov stále po ruke

Každý deň ORiON Inventory report aktualizuje informácie o predajoch a zásobách z celej predajnej siete partnerov pre každý váš produkt. Jednotlivé EDI správy INVRPT, ktoré tieto informácie obsahujú, sú spracované do užívateľsky prívetivej podoby vo webovej aplikácii.  

ikona - Inventory report - filtrování

Široké možnosti filtrovania

Informácie o predajoch a zásobách sú vám k dispozícii vo webovej aplikácii. Jej hlavnou prednosťou je jednoduchosť a široké možnosti filtrovania. Zobraziť údaje môžete podľa obdobia alebo množiny produktov, pre ktoré chcete mať dáta k dispozícii. Možné je tiež obmedziť údaje len na centrálne sklady, predajne či akúkoľvek ich podmnožinu. ORiON dokáže dáta tiež zoskupiť a poskytnúť celkové súhrnné údaje za obchodný reťazec. 

ikona - Inventory report - UX

Prívetivá podoba dát

Pripravené dáta z webovej aplikácie si ľahko vyexportujete do Excelu v podobe, ktorá umožňuje ich ďalšie spracovanie. Potrebujete štatistiky a grafy na poradu alebo pre šéfa? Z vyexportovaného Excelu ich vytvoríte za chvíľku. 

ikona - Inventory report - notifikace

E-mailové upozornenie na výpadky tovaru

Ak váš tovar začne chýbať na niektorej z predajní alebo skladov, ste o tom okamžite informovaní v súhrnnom avíze s prehľadom aktuálnych výpadkov. Nemusíte teda strácať čas kontrolovaním, ORiON Inventory report vám výpadky ukáže sám.

EDI správa INVRPT, zdroj cenných informácií

ORiON Inventory report čerpá dáta z EDI správy INVRPT, ktorú obchodné reťazce zasielajú dodávateľom. Denne z každej predajne alebo skladu v správe INVRPT reportujú zásoby a údaje o predanom množstve. ORiON toto ohromné množstvo dát spracuje do podoby, v ktorej je možné s nimi pohodlne pracovať.

Chcete vedieť okamžite o výpadkoch vášho tovaru na konkrétnych predajniach?

Inventory report zasiela e-mailové upozornenia so zoznamom tovaru, ktorý novo chýba na predajniach. Rýchlo sa tak dozviete o nedostupnosti vášho tovaru a môžete ju začať riešiť.  Viac tu.

ORiON Inventory report podporujú

         Globus logo          Makro logo          Tesco logo          DM drogerie logo         

Prípadové štúdie na stiahnutie