WebEDI: spustite EDI v priebehu pár klikov

WebEDI predstavuje najjednoduchší spôsob, ako môže dodávateľ sprevádzkovať elektronickú výmenu dát (EDI). Pomocou webEDI je možné splniť požiadavku zákazníka na zavedenie EDI aj napriek tomu, že dodávateľ posiela len jednotky dokladov mesačne. Príjem, zasielanie a archivácia EDI správ prebieha vo webovom prehliadači, bez prepojenia s podnikovým systémom. 

ORiON webEDI umožní dodávateľovi jednoducho spracovávať objednávky, vytvárať a zasielať faktúry, dodacie listy a spracovávať ďalšie typy správ priamo na webe. Cez zabezpečený protokol a s pomocou šifrovania budete môcť pristupovať k vašim dokladom kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Chcem poradiť so zavedením edi

Inteligentná webová aplikácia ORiON webEDI

Oproti plnohodnotnému riešeniu ORiON EDI je nutné ručne prepisovať dáta pri odchádzajúcich EDI správach (napr. faktúra, avíza dodávok). Na uľahčenie tejto práce máte však k dispozícii inteligentnú webovú aplikáciu ORiON webEDI, ktorá množstvo údajov doplní za vás a tiež kontroluje, či majú doklady všetky náležitosti. Zároveň umožňuje využitie množstva inteligentných nadstavbových služieb ako je dôveryhodná archivácia dokladov, prevádzkový faktoring či správa produktových dát.

Video: Ako sa pracuje s ORiON webEDI?


Aké sú výhody ORiON webEDI?

Vždy je možné prejsť na plnohodnotné riešenie ORiON EDI bez toho, aby došlo k strate dokladov, histórie a nastavení.

ORiON webEDI

Služba ORiON webEDI využíva na elektronickú výmenu dokladov platformu ORiON®, ktorávyužíva na prenos dát zabezpečených VAN sieťou (Value Added Network). Tie fungujú podobne ako mobilní operátori tzn., že je možné sa napojiť na obchodných partnerov, ktorí využívajú vlastné riešenia výmeny dokladov alebo iného poskytovateľa EDI služieb. Môže ísť samozrejme aj o obchodných partnerov či partnerské spoločnosti v zahraničí.

Nároky na hardvér
Nároky na softvér

Kedy zvážiť prechod na plnohodnotné EDI?

ORiON WebEDI je veľmi rýchle a jednoduché riešenie EDI komunikácie, vďaka ktorému môže dodávateľ prakticky okamžite začať využívať elektronickú výmenu dát so svojimi partnermi a splniť tak napríklad požiadavku obchodného reťazca. Pretože však nejde o riešenie integrované do informačného systému (využíva webovú aplikáciu), treba prichádzajúce aj odchádzajúce doklady ručne prepisovať. Tým nie sú naplno využité najväčšie výhody EDI komunikácie, aj keď dodávateľ stále ušetrí za tlač, poštovné a archiváciu dokladov.

20 a viac dokladov za mesiac = čas zvážiť integráciu EDI do podnikového systému

Ak dôjde na strane dodávateľa k nárastu obchodných prípadov a zvýšeniu počtu vymieňaných EDI správ, môže sa stať, že administratíva súvisiaca so spracovaním dokumentov sa stane časovo neúnosná. Potom je vhodné zvážiť prechod z webEDI na klasické EDI, ktoré je prepojené s podnikovým systémom a všetky činnosti automatizuje.

Viac informácií o plnohodnotnom riešení ORiON EDI nájdete TU