ORiON Logistický portál

Jednoduchý a prehľadný webový portál, ktorý umožňuje poskytovateľovi logistických služieb zjednotiť vďaka EDI všetku výmenu obchodných i logistických dokladov s obchodnými partnermi. Tí nepotrebujú žiadny zložitý a drahý softvér, ale môžu využiť prehľadnú webovú aplikáciu.  

Sprehľadní a zrýchli tieto logistické procesy: 

Najväčšie prínosy ORiON Logistického portálu

Portál pre zákazníkov

Jednoduchá aplikácia bez potreby implementácie do informačného systému zákazníka. Všetky doklady na jednom mieste a v štruktúrovanom formáte.

Archivácia dokladov

Dôveryhodná archivácia všetkých dokladov podľa platnej legislatívy.

Eliminácia
chýb

Odpadajú chyby vzniknuté ručným prepisovaním. Ďalšie spresnenie a zrýchlenie procesov umožní automatická notifikácia rozdielov v dokladoch.

Okamžitá úspora času

Vďaka automatickému prevodu dokladov do informačného systému (ERP) odpadnú administračné činnosti spojené s ručným prepisovaním a kontrolou dokladov.

Ďalšie prínosy:


Ako využíva ORiON Logistický portál zákazník/dodávateľ?

Ak chce zákazník poslať svoj tovar odberateľovi (či už zo svojho skladu, alebo zo skladu svojho logistického partnera), vytvorí príkaz na odoslanie tovaru. Pokiaľ využíva EDI komunikáciu, pošle ho jednoducho zo svojho informačného systému (ERP). 

Paletový dodací list ORION

Pokiaľ EDI nevyužíva, vyplní zodpovedajúci formulár na webovom portáli, ktorý je dostupný odkiaľkoľvek a kde môže dáta nahrať tiež pomocou Excelu či exportu zo svojho systému. ORiON potom skontroluje správnosť a úplnosť príkazu. Ak má tovar vo svojom sklade, môže si ho rozdeliť po paletách a systém mu rovno navrhne logistické etikety s unikátnymi SSCC kódmi, ktoré si jednoducho vytlačí, nalepí na palety a tovar môže odchádzať. 

O celom logistickom procese má potom zákazník prehľad vďaka možnosti notifikácií (napr. že tovar bol expedovaný/doručený). Možné je dokonca získavať prehľady a stavy zásob na strane odberateľa.

Ako využíva ORiON Logistický portál poskytovateľ logistických služieb?

Logistický provider dostane od zákazníka príkaz na odoslanie tovaru prostredníctvom EDI komunikácie. Vďaka EDI sa dáta automaticky načítajú do informačného systému logistického providera. Odpadá ručné prepisovanie z rôznych typov dokladov a rôznych formátov či tabuliek. Systém tiež automaticky kontroluje rozdiely v dokladoch a uľahčuje tak riešenie prípadných nezrovnalostí.

Príjem tovaru od zákazníka môže byť vďaka jednoduchému načítaniu paletových etikiet s SSCC kódmi čítačkou niekoľkonásobne rýchlejší. V systéme už má vďaka EDI všetky potrebné údaje a vie, čo sa má s tovarom urobiť. 

ORION Příjemka

Potom vytvorí doklady vo svojom informačnom systéme tak, ako je zvyknutý. Všetky potrebné podklady už vďaka EDI v systéme má, takže stačí naozaj len niekoľko kliknutí. Všetky správy, ktoré potom posiela zákazníkovi (faktúry, avíza) idú opäť elektronickou cestou. 

Riešenie využíva prepojenie s platformou ORiON a predstavuje maximálne flexibilnú technológiu s nízkymi zriaďovacími a prevádzkovými nákladmi, ktorá sa dá bez problémov nasadiť v globálnom prostredí dnešného biznisu. ORiON Logistický portál sa dá zaobstarať formou služby bez vysokých počiatočných investícií, bez starostí o jeho správu a s garanciou rýchleho a bezproblémového nasadenia do prevádzky.

Jednoduchá implementácia riešenia

  • Službu ORiON Logistický portál je možné okamžite spustiť v riešení EDI ORiON pre logistiku
  • Zákazník potrebuje na používanie ORiON Logistického portálu len bežný internetový prehliadač – nemá žiadne fixné náklady na pripojenie do služby
  • Riešenie formou služby (Software as a Service, SaaS) – nekupujete hardvér ani softvér

Bezpečnosť

  • Šifrovanie správ, elektronický podpis
  • Overená technológia ORACLE
  • Certifikát ISO 27001