ORiON EDI pre logistiku

Riešenie ORiON EDI pre logistiku je ucelené riešenie pre komplexnú elektronickú výmenu dát (EDI/B2B) medzi logistickými spoločnosťami a ich zákazníkmi. Pomocou tohto pokročilého riešenia je tok dokladov týkajúcich sa logistických i ďalších procesov na oboch stranách realizovaný len elektronickou formou ihneď, bez časového zdržania.

Riešenie využíva prepojenie so špičkovou platformou ORiON® a predstavuje maximálne flexibilnú technológiu s nízkymi zriaďovacími a prevádzkovými nákladmi, ktorá sa dá bez problémov nasadiť v globálnom prostredí dnešného biznisu. Riešenie ORiON EDI pre logistiku je možné zriadiť formou služby bez vysokých počiatočných investícií, bez starostí o jeho správu a s garanciou rýchleho a bezproblémového uvedenia do prevádzky.

Chcem poradiť so zavedením EDI

Prínosy riešenia pre logistiku

  • absolútny prehľad o tovare, zlepšenie sledovania skladu
  • väčší prehľad o obchodných prípadoch a ich aktuálnom stave
  • skvalitnenie služieb zákazníkom
  • celkové spriehľadnenie činnosti, presné pokyny na zaobchádzanie s tovarom
  • výrazné zníženie chybovosti, nastavenie systému kontroly odovzdávania

Zníženie prevádzkových nákladov

  • úspora času a zníženie nákladov na distribúciu, spracovanie a archiváciu dokladov
  • odstránenie nadbytočnej a nákladnej administratívy pri logistických procesoch

Zapojte rýchlo a jednoducho všetkých svojich zákazníkov do EDI komunikácie: ORiON Logistický portál

ORION Logistický portál - Paletový dodací list

Jednoduchý a prehľadný webový portál, ktorý umožňuje poskytovateľovi logistických služieb zjednotiť vďaka EDI všetku výmenu obchodných i logistických dokladov s obchodnými partnermi. Tí nepotrebujú žiadny zložitý a drahý softvér, ale môžu využiť prehľadnú webovú aplikáciu.

Viac informácií k ORiON logistickému portálu.

Odborové riešenie pre B2B komunikáciu v logistike

Riešenie je šité na mieru segmentu logistiky a pokrýva rad špecifických funkcií, ktoré odrážajú fungovanie logistickej firmy. Zjednodušenie a automatizácia sú dosahované najmä v nasledujúcich logistických procesoch:

Jednoduchá implementácia riešenia

Máme skúsenosti s integráciou EDI do ERP systémov

Bezpečnosť