Ako vyriešiť v ORiONe duplicitnú faktúru

Návod, ako vytvoriť novú faktúru z chybnej, nájdete na tomto odkaze: https://www.grit.eu/sk/riesenie-orion-edi/orion-edi-2016/orion-news/tipy-a-navody/vytvorenie-novej-faktury-z-chybnej-faktury/