DATART a Globus zefektívňujú svoje procesy s elektronickou príjemkou

Od októbra začali DATART a český obchodný reťazec Globus posielať všetkým svojim dodávateľom elektronickú príjemku RECADV (alebo avízo o príjme). Touto správou informuje odberateľ dodávateľa o skutočne prijatom tovare a jeho množstve. Dodávateľovi to umožní presnú fakturáciu a možnosť vyhnúť sa logistickým dobropisom a reklamáciám. DATART i Globus nenúti dodávateľov, aby s novou správou pracovali, predpokladajú však, že dodávatelia túto možnosť uvítajú sami.  

Menej dobropisov vďaka príjemke

Pri zohľadnení informácií z príjemky sa dá fakturovať vždy len množstvo, ktoré odberateľ naozaj prijal. Akékoľvek nedostatky a nesúlad dodávok tak môže dodávateľ riešiť operatívne ešte pred vystavením faktúry a vyhnúť sa vďaka tomu logistickým dobropisom. Okrem DatartuGlobusu už nejaký čas dostávajú dodávatelia túto správu od spoločností Tesco, Metro (na vyžiadanie) alebo napríklad českého Aholdu.

Kde príjemku v Orione nájdete

Do denníka príjemiek sa v Orione dostanete voľbou Menu > Predaj > Príjemky.

 

Ku každej príjemke sa v Orione viaže zodpovedajúci dodací list a objednávka, čo vám pomôže odhaliť prípadné rozdiely.

Presná fakturácia vďaka Sledovaniu dodávok

Ak pracujete s veľkým množstvom príjemiek alebo sa logistické dobropisy a reklamácie objavujú veľmi často, môžete využiť službu Sledovanie dodávok, ktorá vám so strážením rozdielov pomôže. 

Sledovanie dodávok automaticky identifikuje rozdiely medzi dokladmi a nenúti obsluhu prechádzať všetky doklady týkajúce sa daného obchodného prípadu. Na prípadné rozdiely ste upozornení e-mailovým avízom a nesúlad sa vďaka tomu môže začať riešiť okamžite.

 

Sledovanie dodávok tiež monitoruje dĺžku oneskorenia medzi vystavením dodacieho listu (dodávkou tovaru) a doručenou elektronickou príjemkou. Ste tak upozornení na prípadnú nezrovnalosť, ktorú treba s odberateľom doriešiť, a nepredlžuje sa zbytočne doba, počas ktorej máte hotovosť viazanú v pohľadávkach voči odberateľovi.

Viac informácií o Sledovaní dodávok vrátane krátkeho videa a formulára na spustenie služby nájdete na produktovej stránke: http://www.grit.eu/sk/riesenie-orion-edi/sledovanie-dodavok-presnejsia-a-rychlejsia-fakturacia/

Chcete spustiť v Orione Sledovanie dodávok?

Stačí vyplniť formulár. Zavoláme vám a prevedieme vás spustením služby.