Ako automatizovať prácu s prijatými faktúrami

a ušetriť až 80 % času pri ich spracovaní

Dnešné moderné technológie umožňujú zrýchliť celý proces spracovania prijatých faktúr (accounts payable), odstrániť podstatnú časť ručnej práce a zamedziť tak zbytočnému plytvaniu časom účtovného oddelenia či ďalších zdrojov, ktoré sa na spracovaní podieľajú (napr. externá účtovná firma).

Automatické spracovanie vs. papierová "košieľka"

Zistite, ako si zjednodušiť prácu s evidenciou prijatých faktúr, ich získaním, kontrolou a archiváciou. Prehľadný návod vám ukáže porovnanie činností spojených s manuálnym spracovaním faktúr (čoho sa zbaviť) s možnosťami a nástrojmi, ako celý proces zautomatizovať (čo vám pomôže).

Stiahnuť infografiku

Pozrite si návod Automatické spracovanie prijatých faktúr

Stačí vyplniť váš e-mail a obratom vám ho zašleme.