Ako na elektronickú výmenu dát (EDI)?

EDI whitepaper

Chcete sa dozvedieť viac o elektronickej výmene dát? Zaujíma Vás, čo to presne EDI je? Aké sú prínosy EDI komunikácie, alebo aké zvoliť EDI riešenie?

Spoločnosť GRiT na túto tému pripravila obsiahly materiál, ktorý problematiku EDI pokrýva a zameriava sa na aspekty použitia EDI v reálnom businesse. Materiál je pripravený formou whitepaperu a je určený všetkým záujemcom o elektronickú výmenu dát.

V dokumente sú obsiahnuté informácie, ako vyberať EDI riešenie a priložený slovníček pojmov spolu s prehľadom typov jednotlivých EDI správ. Jeho cieľom je zoznámiť záujemcov s elektronickou výmenou dát a popísať jednotlivé typy EDI riešení.