Elektronické rozúčtovanie prijatých faktúr

Plnenie na prijatých faktúrach býva často potrebné rozúčtovať na rôzne nákladové strediská, ako sú zákazky, dimenzie, projekty, oddelenia alebo konkrétni pracovníci a mať teda presnejšie podklady na ich vyhodnotenie.

V prípade, že je na daňovom doklade viacero položiek, za ktoré sú zodpovedné rôzne osoby, je potrebné tiež schválenie každého z nich. To môže v prípade zastaraného procesu s využitím papierovej košieľky výrazne predlžovať odovzdanie faktúry na zaúčtovanie.

Riešenie iNVOiCE FLOW umožňuje elektronické rozúčtovanie prijatých faktúr na viacero nákladových stredísk. Tie je potom možné priradiť jednotlivým zamestnancom zodpovedným za ich schválenie podľa nastaveného workflow.

Dohodnite si ukážku riešenia

Elektronické rozúčtovanie prijatých faktúr:

Ako sa pracuje s rozúčtovaním faktúr v iNVOiCE FLOW

V Prijatých dokumentoch na detaile vyťaženého dokladu, ktorý je prichystaný na validáciu, môže obsluha využiť záložku „Rozúčtovanie“. Na tejto záložke je možné faktúru rozdeliť na potrebné nákladové strediská.

Obsluha faktúru rozdelí podľa schvaľovateľov, doplní čiastky a prípadné ďalšie údaje, ktoré je možné nakonfigurovať podľa potrieb zákazníka a skontroluje halierové vyrovnanie. To sa automaticky dopočítava podľa toho, ako súčet čiastok v jednotlivých riadkoch zodpovedá celkovej vyťaženej sume faktúry.

DPH sa pri rozúčtovaní rozdeľuje podľa rozúčtovania základu automaticky.

Riadky je možné pridávať, odstrániť aj duplikovať a jednotlivé údaje (napr. nákladové strediská) je možné dopĺňať aj z prednastavených číselníkov, tak aby ich obsluha nemusela zložito dohľadávať. Číselníky je zároveň možné užívateľsky nastavovať.

Detail rozúčtovania - záložka na detaile faktúry Rozpad jednotlivých položiek elektronického rozúčtovania faktúr Rozpad jednotlivých položek elektronického rozúčtování faktur

Schvaľovanie rozúčtovaných faktúr

Schvaľovanie rozúčtovaných dokladov potom prebieha simultánne – všetci schvaľovatelia teda môžu schvaľovať položky (riadky), za ktoré sú zodpovední, zároveň. V riešení iNVOiCE FLOW je vždy možné dohľadať, kto ešte faktúru neschválil a schválenie urgovať.

Ak má v spoločnosti schvaľovací workflow viacero úrovní (napr. špecialista marketingu schvaľuje vecné plnenie, ktoré následne musí schváliť aj marketingový manažér), musia byť schválené najprv všetky položky na prvej úrovni (teda podľa príkladu všetci špecialisti) a až potom sa faktúra automaticky priradí schvaľovateľom na druhej úrovni (manažéri).

Všetci schvaľovatelia dostávajú vždy e-mailové upozornenie na priradený doklad alebo položku dokladu na schválenie.

Elektronické rozúčtování faktur - pohled schvalovatele

Zaujíma vás riešenie iNVOiCE FLOW?

Radi vám ho nezáväzne predstavíme, ukážeme demo v 20 minútach alebo len zodpovieme vaše otázky. Vyplňte formulár nižšie a my sa vám ozveme.