EDI pre dodávateľa

Zbavte sa chýb a ručného prepisovania

ORiON EDI je cloudové riešenie na elektronickú výmenu a správu dokladov ako sú objednávky, dodacie listy, faktúry a mnoho ďalších. Akýkoľvek dodávateľ si môže s jeho pomocou vymieňať tieto doklady elektronicky v štruktúrovanej podobe s pomocou špičkovo zabezpečených komunikačných kanálov, ktoré umožňujú prehľad o stave dokladov. Bez papiera a bez prácneho a k chybám náchylného ručného prepisovania do vlastného systému.

Keď si dodávateľ doklady so svojím obchodným partnerom vymieňa elektronicky (s využitím EDI), môže tento typ komunikácie jednoducho a s minimálnymi nákladmi rozšíriť aj na všetkých ostatných zákazníkov, ktorí EDI využívajú. V Českej republike aj na Slovensku využíva EDI komunikáciu väčšina najväčších obchodných spoločností v segmente rýchloobrátkového tovaru aj v ďalších odboroch ako sú hobby-markety, stavebniny, e-shopy, spotrebná elektronika, farmácie a ďalšie.

Chcem poradiť so zavedením EDI

ORiON EDI je partnerom spoločností všetkých veľkostí a akejkoľvek technologickej úrovne.

Vhodné riešenie je dobré voliť podľa objemu dokladov, ktoré si vymieňate mesačne so svojimi „EDI-ready“ obchodnými partnermi.

Ste menší dodávateľ bez technologického IT zázemia, bez vlastného informačného systému, ktorý napr. svoje účtovníctvo outsourcuje u externej firmy alebo si len nie ste istí, že sa Vám EDI oplatí? 

Môžete využiť jednoduchú webovú aplikáciu tzv. webEDI, ku ktorej potrebujete len internetový prehliadač. Splníte tak napr. požiadavku zákazníka na zavedenie EDI komunikácie s minimálnymi zriaďovacími nákladmi a takmer okamžite.

Ste veľký výrobca alebo veľkoobchod s komplexným ERP systémom a zložitou štruktúrou obchodných a logistických procesov? 

Pomôžeme vám ORiON EDI integrovať priamo do systému (máme skúsenosti s viac než 150 tuzemskými aj zahraničnými systémami), napojíme vašich zákazníkov, detailne preškolíme vašich zamestnancov a to všetko rýchlo, bez vysokých nákladov.

Nie je náhoda, že tejto službe dôveruje viac než 2000 spoločností. Celých 96 % týchto zákazníkov podľa prieskumu uvádza, že by odporučilo riešenie ORiON EDI ďalším spoločnostiam.

Hlavné prínosy ORiON EDI pre dodávateľa

Chcem poradiť so zavedením EDI

4 kroky na spustenie EDI komunikácie so svojimi zákazníkmi

1. krok: Konzultácia vhodného riešenia s EDI poskytovateľom

Ideálne je vašu aktuálnu situáciu prebrať s odborníkom a zistiť, aké máte možnosti, ako ste pripravení na rôzne varianty, aké sú ich náklady a pod. 

Niekedy treba na spustenie EDI komunikácie splniť podmienky, ktoré zvyčajne väčšina dodávateľov už spĺňa, a s ktorými vám môžeme tiež pomôcť alebo vás aspoň nasmerovať. Ide napr. o vlastníctvo GLN kódu alebo platného elektronického podpisu.

2. krok: Implementácia EDI do podnikového informačného systému

Tento krok zvyčajne nevyužijú menší dodávatelia, pre ktorých je z rôznych dôvodov vhodnejší a dostupnejší variant webEDI

V spolupráci s integrátorom ERP (podnikového informačného systému) treba zaistiť potrebné úpravy, nastavenia a napojenie EDI komunikácie tak, aby obsluha mohla v budúcnosti pracovať s dokladmi priamo vo svojom informačnom systéme tak, ako je zvyknutá.  

Predovšetkým treba pripraviť tzv. inhouse formáty jednotlivých dokladov pre výstup a vstup do informačného systému.  

Napojiť na EDI komunikáciu je v princípe možné akýkoľvek podnikový informačný systém. ORiON EDI aktuálne realizovalo prepojenie s viac než 150 tuzemskými i zahraničnými systémami (vrátane individuálnych vlastných systémov jednotlivých dodávateľov). Najbežnejšie môžete nájsť tu.

3. krok: Testovanie a skúšobná prevádzka

Táto fáza trvá zhruba mesiac.  

Začína vytvorením overovacích správ, ktoré skontrolujeme kvôli ich správnosti a úplnosti, na vstupe aj na výstupe z informačného systému.  

Nasleduje skúšobná prevádzka, kedy doklady medzi partnermi tečú, jednak štruktúrovane elektronicky, jednak pomocou doterajšieho procesu papierovo alebo elektronickou poštou ako PDF príloha. V prípade, že všetko funguje, ako má, je skúšobná prevádzka ukončená. 

4. krok: Plné spustenie EDI komunikácie

Pôvodný kanál na výmenu obchodných a logistických dokladov je „odstrihnutý“ a spoločnosť začína využívať len prenos štruktúrovaných elektronických dokladov. 

Kedykoľvek môžete taktiež pridať nových zákazníkov alebo odobrať tých, s ktorými už neobchodujete. Aktuálne EDI komunikáciu využíva väčšina najväčších hráčov na rýchloobrátkovom trhu a rýchlo preniká do ďalších odborov, ako sú e-shopy, farmaceutické veľkoobchody, hobby markety a pod.

Máme skúsenosti s integráciou EDI do ERP systémov

 Ako ORION EDI funguje?

Schéma Orion pre automatizáciu výmeny obchodných a logistických dokladov

Bez starosti o správne formáty

ORiON EDI umožňuje využívať tradičné globálne spôsoby EDI komunikácie na medzinárodných štandardoch UN/EDIFACTEANCOM. Jedná sa o technologicky vyspelé, moderné riešenie pre komplexné EDI služby, dostupné pre malých výrobcov a podnikateľov, aj pre veľkých producentov a obchodné reťazce. Ale nielen to. Podporuje všetky na trhu používané formáty elektronickej komunikácie ako GS1 XML, ISDOC, IDOC a pod. Starosti s formátmi dokladov hodíte za hlavu, o všetky zmeny a aktualizácie sa postaráme my.  

Automatizácia a zrýchlenie procesov

Nadväznosť EDI komunikácie na podnikové procesy je zaistená nielen pomocou štandardných služieb riešenia ORiON®, ale aj pomocou tzv. inteligentných asistentov a ďalších doplnkových služieb, ktoré môžete využiť. Asistenti poskytujú ďalšiu pridanú hodnotu a vďaka nim predstavuje ORiON EDI riešenie, ktoré skutočne premýšľa za vás. Služby ako ORiON platba vám zase pomôžu s rýchlejším prefinancovaním faktúr a zlepšia tak kondíciu firemného cash flow. 

Jednoducho formou služby

ORiON EDI má minimálne nároky na výkon doterajšieho vybavenia firmy alebo údržbu a obsluhu zo strany klienta. Nevyžaduje žiadnu počiatočnú investíciu do nového hardvéru alebo softvéru, pretože si zriaďujete službu na komplexné zaistenie elektronickej výmeny dát a o všetko sa staráme my. Môžete ušetriť nielen značné jednorazové investície, ale získať aj lacnejšiu a hlavne efektívnejšiu a spoľahlivejšiu prevádzku.