iNVOiCE FLOW: automatické spracovanie prijatých faktúr pre účtovnícke agentúry

Uľahčíme vám aj vašim klientom spracovanie prijatých faktúr – jednoducho, bez papiera a zbytočnej manuálnej práce. iNVOiCE FLOW vám pomôže nielen s ich získaním a evidenciou, ale spoľahlivo z nich vyťaží dôležité údaje a postará sa aj o import do účtovného softvéru a následnú archiváciu. Vždy tak máte nad faktúrami 100% kontrolu vy aj klient. 

Dohodnite si ukážku riešenia

Ako iNVOiCE FLOW v účtovníckych agentúrach pomáha

 1. Doklady od klienta alebo priamo od jeho dodávateľov vyberá náš robot automaticky z e-mailovej schránky.
 2. V iNVOiCE FLOW sa umelá inteligencia postará o vyťaženie údajov. A poradí si jednak s faktúrami, jednak s účtenkami.
 3. Ak prichádzajú doklady do systému rovno od dodávateľa a nie sú klientom schválené, je možné v tejto fáze procesu ich spracovania nastaviť na strane klienta schvaľovací workflow.
 4. Skontrolovaná a schválená faktúra je importovaná na zaúčtovanie do ERP a uložená v elektronickom archíve.

Automatizácia účtovníctva pre vás znamená výhodu, či už ste účtovník kancelárie alebo jej klient.

Chcem účtovníctvo automatizovať

Účetní agentura

Výhody pre účtovnícku agentúru:

 • Doklady prijímate v elektronickej podobe do e-mailovej schránky. Odpadá nutnosť hľadať ich na rôznych úložiskách alebo v papierových škatuliach.
 • Vyťažovanie údajov vašim účtovníkom poskytne viac času na kvalifikovanú prácu a menej starostí s manuálnym prepisovaním. Počas špičky si hravo poradia s nárastom objemu spracovaných dokladov.
 • iNVOiCE FLOW zvláda obojsmernú integráciu s ERP systémom a dokáže tak z neho údaje aj získavať – napr. interné číslo faktúry.
 • Rast počtu klientov pre vás nemusí automaticky znamenať personálny nárast.
 • Vďaka zníženiu prácnosti dokážete klientom ponúknuť výhodnejšiu cenu za spracovanie dokladov.

Klient účetní agentury

Výhody pre klientov:

 • Zbavia sa spracovania papierových dokladov.
 • Odovzdávanie faktúr účtovníckej firme prebieha automaticky, nemusia ich dohľadávať a triediť.
 • Nad dokladmi získajú prehľad a môžu ich vyhľadávať pomocou pokročilých filtrov.
 • Všetky faktúry majú uložené v elektronickom archíve počas doby stanovenej zákonom a nemusia ich skladovať v papierovej podobe v šanónoch.
 • iNVOiCE FLOW dokáže k dokladom pripojiť aj prílohy a následne ich tiež archivovať.
 • Doklady sú v archíve uložené vrátane časových pečiatok, čo zaručuje ich nemennosť a zvyšuje preukaznosť auditnej stopy.

Ako ďalej iNVOiCE FLOW funguje?

Bez licencií, bez upgradov, formou služby

Riešenie iNVOiCE FLOW poskytujeme formou cloudovej služby (SaaS). Proces implementácie je vďaka tomu rýchly a Vy nemusíte investovať do drahého hardvéru a licencií. Pretože všetko beží online, máte k faktúram prístup z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet a my sa prostredníctvom vzdialených aktualizácií staráme, aby ste mali vždy k dispozícii najnovšiu verziu systému. Náš server je uložený v bezpečnom datacentre, ktoré pravidelne prechádza záťažovými penetračnými testami a dáta v ňom sú automaticky zálohované. Sme zároveň držiteľmi certifikátu ISO 27001 na systém manažmentu informácií.

Rozumie si s viac než 150 informačnými systémami

Nezáleží na tom, aký systém na účtovanie využívate. Máme skúsenosti s napojením na viac než 150 informačných systémov v Českej republike a na Slovensku.

Súbory na stiahnutie