Elektronická výmena dokladov (EDI)

ORION EDI: elektronická výmena dát a bezpapierová komunikácia dokladov

ORION EDI je systém na elektronickú výmenu dokladov (EDI), ako sú objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, katalógy tovaru, stavy zásob, logistické doklady a ďalšie. Ide o riešenie poskytované formou služby, ktoré slúži na bezpapierové sprocesovanie nákupu aj predaja pomocou výmeny štruktúrovaných dokladov v elektronickej forme. Predstavuje flexibilnú komunikačnú technológiu, ktorú môžu využívať jednak malí lokálni výrobcovia, jednak veľké nadnárodné spoločnosti.  

Medzi výnimočné vlastnosti ORION EDI patrí:

Nie je náhoda, že tejto službe dôveruje viac než 2000 spoločností. Celých 96 % týchto zákazníkov podľa prieskumu uvádza, že by odporučilo riešenie ORION EDI ďalším spoločnostiam.

Referencie

Aké riešenie EDI komunikácie vybrať?

EDI pre dodávateľa (predaj)

Chcete zefektívniť výmenu obchodných a logistických dokumentov a splniť požiadavky svojho obchodného partnera? 

ORION EDI

 • Integrácia s podnikovým informačným systémom.
 • Využíva všetky výhody elektronickej výmeny dát (automatizácia prenosu a kontroly, absencia ľudskej chyby pri manuálnom prepisovaní).
 • Veľmi rýchla návratnosť
 • Vhodné pre väčšie množstvo dokladov a protistrán

Viac informácií k ORION EDI zistíte tu.


ORION webEDI

 • Bez integrácie do informačného systému (doklady je nutné prepisovať ručne).
 • Stačí ľubovoľný internetový prehliadač. 
 • Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob ako začať s EDI.
 • Vhodné pre nízky počet dokladov.

Viac informácií k ORION webEDI zistíte tu.

EDI pre odberateľa (nákup)

ORION EDI pre odberateľa (nákupná rola) je riešenie elektronickej výmeny dát a bezpapierovej komunikácie, ktoré je plne zamerané na špecifiká maloobchodného odvetvia. Vďaka nemu je možné výrazne zefektívniť a zrýchliť celý proces nákupu tovaru, či už sa jedná o správu produktových (master data) informácií, cez objednania, až po logistiku, príjem tovaru a fakturáciu. 

Riešenie, ktoré je integrované do informačného systému odberateľa, je poskytované formou služby. CCV Informačné systémy teda zaisťujú jednak export či import, jednak konverziu, elektronické podpísanie a archiváciu dokladov ako sú objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, katalógy tovaru, logistické doklady a ďalšie.

Viac informácií k ORION EDI pre odberateľa zistíte tu.

EDI pre logistiku

Riešenie ORION EDI pre logistiku je ucelené odborové riešenie na komplexnú elektronickú výmenu dát (EDI/B2B) medzi logistickými spoločnosťami a ich zákazníkmi. Pomocou tohto pokročilého riešenia je tok dokladov týkajúcich sa logistických aj ďalších procesov na oboch stranách realizovaný len elektronickou formou, ihneď, bez oneskorení.

Viac informácií k ORION EDI pre logistiku zistíte tu.

Ako funguje riešenie elektronickej výmeny dát ORION EDI?

ORION® v jednom prostredí integruje EDI s ďalšou podnikovou e-komunikáciou, umožňuje vystavovať, odosielať, prijímať a archivovať elektronické dokumenty od obchodných reťazcov, logistických providerov a ostatných partnerov, dokonca aj od orgánov verejnej moci. Funguje v podstate ako prekladateľ, poštár a archív.

Jednotlivé doklady tečúce od obchodných partnerov prevedie ORION® do podoby čitateľnej pre jej protistranu. A to do čitateľnej podoby pre človeka, aj pre informačný systém. Doklad je doručený do informačného systému takmer okamžite bez potreby ručne prepisovať dáta. Zároveň je tento elektronický originál dôveryhodne archivovaný na uchovanie zákonom určených vlastností daňového dokladu.  

Schéma - Elektronická výměna dokumentů s řešením ORION

Bez starosti o správne formáty

ORION EDI umožňuje využívať tradičné globálne spôsoby EDI komunikácie na medzinárodných štandardoch UN/EDIFACT, EANCOM. Jedná sa o technologicky vyspelé, moderné riešenie pre komplexné EDI služby, dostupné pre malých výrobcov a podnikateľov, aj pre veľkých producentov a obchodné reťazce. Ale nielen to. Podporuje všetky na trhu používané formáty elektronickej komunikácie ako GS1 XML, ISDOC, IDOC a pod. Starosti s formátmi dokladov hodíte za hlavu. 

Automatizácia a zrýchlenie procesov

Nadväznosť EDI komunikácie na podnikové procesy je zaistená nielen pomocou štandardných služieb riešenia ORION®, ale aj pomocou tzv. inteligentných asistentov. Asistenti poskytujú ďalšiu pridanú hodnotu a vďaka nim predstavuje ORION EDI riešenie, ktoré skutočne premýšľa za vás.

Jednoducho formou služby

ORION EDI má minimálne nároky na výkon doterajšieho vybavenia firmy alebo údržbu a obsluhu zo strany klienta. Nevyžaduje žiadnu počiatočnú investíciu do nového hardwaru alebo softweru, pretože predovšetkým si zaobstarávate službu na komplexné zaistenie elektronickej výmeny dát. Môžete ušetriť nielen značné jednorazové investície, ale získať aj lacnejšiu a hlavne efektívnejšiu a spoľahlivejšiu prevádzku.

ORION EDI zaisťuje dve základné úlohy v oblasti elektronickej komunikácie. V roli tlmočníka robí preklad správ, v roli doručovateľa potom zaisťuje distribúciu správ medzi obchodnými partnermi. V aplikácii ORION zároveň môžete jednoducho a prehľadne spravovať a archivovať elektronicky všetky obchodné a logistické dokumenty, záznamy o transakciách a udalostiach.

Preklad správ

 • konverzia rôznych formátov správ (EDIFACT, XML, IDOC, PDF, TIFF, inhouse TXT, ISDOC a ďalšie)
 • prepojenie rôznorodých formátov bez závislosti na type využívaného informačného systému
 • štandardizovaná konverzia správ podľa medzinárodne uznávaných štandardov GS1 Slovakia

Distribúcia správ

 • odosielanie a príjem správ (EDI, emailom, faxom, SMS a pod.)
 • sledovanie stavu doručenia správ
 • komunikácia so sieťami pridanej hodnoty (VAN) prevádzkovanými ďalšími stranami
 • odosielanie avíz o stave správy
 • prepojenie vzdialených pracovísk firmy
 • adresácia správ na jednotlivé divízie alebo distribučné sklady
Ako sa pracuje s aplikáciou ORION si môžete pozrieť v tomto videonávodu, ktorý ukazuje základy práce s elektronickou faktúrou.