Státní rostlinolékařská správa

Verejná a interná časť portálu s publikačným systémom, vytvorenie aplikácie registrov a systémová integrácia pre organizáciu štátnej správy.

jednotná správa identít100 %

Späť na prehľad štúdií