Sintra

Elektronická výmena dát pomohla spoločnosti, ktorá sa zameriava na distribúciu potravinárskych výrobkov, na zlepšenie vzťahov so zákazníkmi

celková ročná úspora3000 EUR
zapojených partnerov do EDI35 %

Späť na prehľad štúdií