PEVI

Po nasadení systému LOKiA WMS v sklade firmy PEVI došlo k zrýchleniu vychystávanie tovaru zo skladu pri súčasnom vzraste obratu a zníženie chybovosti.

zníženie doby vychystávanieo 40 %
zníženie chybovostio 98 %
úspora za prvý mesiac100 000 Kč

Späť na prehľad štúdií