Fitness store

Zavedenie EDI komunikácie vo veľkoobchodnej spoločnosti Fitness store s ročným obratom 1,5 milióna EUR.

Doba potrebná pre spustenie EDI1 mesiac
Počiatočný počet vymieňaných dokladov s odberateľom20
Prefinancované s využitím ORION Platby320 000 EUR

Späť na prehľad štúdií