Schneider Electric

Spoločnosť Schneider Electric je celosvetový špecialista na správu energií, ktorý pôsobí vo viac než 100 krajinách. V Českej republike poskytuje riešenia a služby v oblastiach rozvodu elektrickej energie, automatizácie a riadenia, slaboprúdových systémov a prenosu dát. Orientuje sa na štyri kľúčové segmenty trhu: priemysel, technológie budov, domové elektroinštalácie a energetiku a infraštruktúru. Spoločnosť sídli v Prahe, ďalej má obchodné kancelárie v Brne a Písku. Zamestnáva vyše 200 zamestnancov a dosahuje miliardové obraty.

Späť na prehľad referencií