Notes CS

Spoločnosť Notes CS je dodávateľom hardvérových i softvérových riešení. Hlavnou oblasťou aktivít spoločnosti je dodávka ucelených riešení v oblasti ICT.

Späť na prehľad referencií