Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum (JIC) je združenie právnických osôb, ktoré sa zameriava na podporu inovačného podnikania a komerčného využitia výskumu a vývoja. JIC sprostredkováva prepojenie univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií s podnikateľskou sférou, s cieľom maximalizovať prínos výskumu a vývoja na regionálnej a národnej úrovni.

Späť na prehľad referencií