Insolvence 2008

Spoločnosť Insolvence 2008, a.s. je IT a poradenská firma, ktorá poskytuje insolvenčným správcom informačný systém Insolvenční správce (ISIS).

Späť na prehľad referencií