GLOBUS

Spoločnosť sa venuje nákupu zväčša potravinového tovaru a jeho následným predajom svojim zákazníkom. Vlastní veľké skladovacie priestory. Od roku 2001 rozširuje svoju činnosť aj o maloobchodné prevádzky, ktorých je v súčasnosti 19 prevádzok, zásobovaných hlavne z centrálneho skladu.

Späť na prehľad referencií