Elektronická výmena dokladov pre regionálnych výrobcov

 

Pre regionálnych výrobcov sú často prekážkou vstupu do maloobchodných sietí procesné a technické požiadavky, ktoré obchodné reťazce od svojich dodávateľov vyžadujú. Napr. výmena elektronických dokladov tzv. EDI komunikácia je veľmi často základnou požiadavkou obchodných reťazcov a donedávna aj reálnou bariérou pre malých výrobcov potravín.

Dostupné riešenie pre regionálnych výrobcov

Dávno skončil čas drahých zložitých softvérových systémov, ktoré si mohli dovoliť len veľkí celonárodní producenti. S príchodom cloudových riešení a SaaS (Softvér ako služba) sa otvorila cesta k špičkovým technológiám, ktoré možno využívať bez vysokých zriaďovacích nákladov, aj pre menších regionálnych hráčov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) začalo intenzívne podporovať vstup regionálnych dodávateľov do obchodných reťazcov v rámci projektu "Chcem dodávať". Tiež spoločnosť CCV Informačné systémy sa rozhodla podporiť malých dodávateľov. Vytvorili sme niekoľko skúšobných štartovných balíčkov služby pre elektronickú výmenu dokladov (EDI), ktorá je vďaka tomu dostupná aj pre najmenších dodávateľov. Tí môžu vďaka tomu splniť vstupné požiadavky obchodných reťazcov a tiež si službu s minimálnymi nákladmi vyskúšať.


Referencie

Riešenie ORION EDI pre regionálnych dodávateľov

Okrem napojenia na informačný systém je možné využiť na prácu s dokladmi aj webovú aplikáciu, ktorá umožňuje sprevádzkovanie EDI komunikácie aj tým spoločnostiam, pre ktoré je implementácia do systému z akéhokoľvek dôvodu nevyhovujúca alebo dokonca žiadny informačný systém nemajú.

Archivácia
dokladov

Zbavte sa šanónov a archivujte doklady elektronicky podľa platnej legislatívy. Hľadajte doklady pomocou fulltextového vyhľadávania a inteligentných filtrov.

Bezpečnosť
dát

Elektronický podpis, prenos dát cez zabezpečené siete a pravidelné penetračné testy zaistia ochranu a autenticitu prenesených dokladov.Eliminácia
chýb

Včasné odhalenie chýb vďaka automatickým notifikáciám rozdielov v dokladoch. Odpadajú chyby vzniknuté ručným prepisovaním.

Zákaznícka
podpora

Skúsení konzultanti sú zákazníkom k dispozícii na telefónoch, e-mailoch alebo Teamvieweri na zdieľanie obrazovky. 

Úspora
času

Vďaka automatickému prevodu dokladov do ERP odpadnú administračné činnosti spojené s ručným prepisovaním a kontrolou dokladov.

Monitoring
stavu dokladov

Máte neustály prehľad o tom, čo sa s dokladom deje, či bol protistranou prijatý, spracovaný a napr. fakturácia sa nebude zbytočne zdržovať.

 

Využite skúšobné EDI balíčky

Po odoslaní údajov vám zavolá skúsený konzultant, zoznámi vás s možnosťami a pripraví nezáväznú ponuku.


Ďalšie služby pre dodávateľov