Odborové riešenia pre potravinárov a nápojárov

Na výkonnosť potravinárov a ich úspech na trhu má zásadný vplyv ich schopnosť správne a pružne reagovať na požiadavky zákazníkov. Pre oblasť riadenia výroby a optimalizácie zásob je samozrejmosťou podpora rádiofrekvenčnej identifikácie tovaru a práca s množstvom údajov v systéme viazaných na tovar. Náročné podmienky na balenie, skladovanie a distribúciu tak sprevádza aj tlak na využitie efektívnej elektronickej výmeny veľkého množstva dokladov a ich automatizované spracovanie.

Dávno skončil čas drahých zložitých softvérových systémov, ktoré si mohli dovoliť len veľkí celonárodní producenti. S príchodom cloudových riešení a SaaS (Softvér ako služba) sa otvorila cesta k špičkovým technológiám, ktoré možno využívať bez vysokých zriaďovacích nákladov, aj pre menších regionálnych hráčov.

ORiON webEDI – elektronická výmena dokladov so zákazníkmi bez vysokých nákladov a v priebehu niekoľkých dní

Výmena elektronických dokladov s využitím EDI komunikácie je veľmi často základnou požiadavkou obchodných reťazcov a donedávna aj reálnou bariérou pre malých výrobcov potravín. ORiON webEDI je jednoduchá zabezpečená webová aplikácia, ktorá vyžaduje len webový prehliadač, a ktorá umožňuje s minimálnymi nákladmi okamžite splniť požiadavky dôležitého obchodného partnera na zavedenie EDI.

Zistiť viac o ORiON webEDI

ORiON Platba – získajte peniaze za svoje faktúry do 3 dní

Častým problémom menších regionálnych výrobcov sú nedostatočné možnosti financovania rozvoja. Aj keď majú potenciál a kapacity na navýšenie výroby, ktoré so sebou nový zákazník z radov obchodných reťazcov vždy prináša, nie sú schopní takéto skokové navýšenie financovať. Časový rozdiel medzi výdajmi a príjmami je veľký a dlhé splatnosti faktúr u kľúčových zákazníkov tomu rozhodne nepomáhajú. Malý výrobcovia zároveň nemajú zďaleka také možnosti pri získavaní prevádzkového kapitálu, ako zavedené celoštátne podniky. Skrátiť splatnosť zo 40, 60, 90 alebo viac dní pomáha jednoduchá služba ORiON Platba, ktorú môžete využívať len vtedy, keď to naozaj potrebujete. Žiadne poplatky, žiadna zložitá administratíva, žiadny nútený objem prostriedkov/faktúr, ktoré je nutné prefinancovať, ako je to pri štandardnom faktoringu.

Zistiť viac o ORiON platbe


Ďalšie riešenie pre potravinárov