Spoločenská zodpovednosť

Podnikanie pre nás znamená nielen úspešne podnikať, ale aj myslieť na sociálne a ekologické záujmy širšej spoločnosti, v prostredí ktorej naša firma pôsobí.  Trvalo vnímame svoju zodpovednosť a chápeme ju tiež ako priestor na kreatívne vyjadrenia firemných hodnôt.

Hráme s vysokým nasadením a férovo

Podnikanie pre nás znamená nielen úspešne podnikať, ale aj myslieť na sociálne a ekologické záujmy širšej spoločnosti, v  prostredí ktorej naša firma pôsobí.  Trvale vnímame svoju zodpovednosť a chápeme ju aj ako priestor pre kreatívne vyjadrenie firemných hodnôt. Zásada férového podnikania a korektného správania sa k obchodným partnerom rovnako ako k  zamestnancom podčiarkujú spôsob našej práce. Staviame na vysokej odbornosti. Sme doslova športovo zapálení poskytovať našim zákazníkom to najlepšie riešenie.  Vystihuje nás vysoké nasadenie a správny inštinkt smerujúci k cieľu. Tomu zodpovedajú princípy sponzorskej stratégie v dvoch oblastiach – v športe a vzdelávaní.

Veríme, že spoločne môžeme pozitívne meniť spoločenské prostredie a vytvárať vhodné podmienky na príjemný a naplňujúci život.

Podporujeme mladosť a vzdelávanie

V oblasti podpory mládeže a školstva vystupuje do popredia aktívna spolupráca na vzdelávacích projektoch pre študentov Strednej odbornej školy vinárskej vo Valticiach (SOŠV). Za účasti našich školiteľov prebieha výukový program ako elektronicky overovať pôvod hrozna, evidovať použitie prípravkov na ochranu rastlín, alebo podávať prehlásenia do špeciálnych registrov. Veríme, že tieto znalosti budú užitočné v ďalšom profesionálnom živote študentov a pomôžu k rozvoju celého odboru vinárstva, ktorý predstavuje významnú zložku nášho zákazníckeho portfólia.

Podporujeme športovú a spolkovú činnosť

Podporujeme hlavne výkonnostné športové aktivity ako významný faktor ovplyvňujúci životnú úroveň v regiónoch pôsobnosti našich pobočiek. Podporujeme aj oddiel synchronizovaného plávania Športového klubu Univerzity Palackého v Olomouci, ktorý dosahuje v poslednom čase mimoriadne výsledky a patrí medzi najúspešnejšie kluby v Českej republike. Intenzívny športový duch firmy sa odráža aj v podpore ďalších športových aktivít ako je golf, tenis, loptové športy alebo motorizmus až po podporu všeobecne prospešnej činnosti spolkovej organizácie dobrovoľných hasičov.