Odborové riešenia pre retail a maloobchodné družstvá

Rýchlo sa meniace spotrebiteľské správanie vyžaduje obchodné systémy, ktoré pomáhajú efektívne riadiť vaše podnikanie. Obchodné reťazce a nezávislé obchodné siete oceňujú maximálne využitie elektronickej výmeny dát EDI. Bezpapierové doklady pomáhajú aj efektívnejšiemu príjmu tovaru a riadeniu stavu zásob alebo dynamickému plánovaniu s väzbou na nákupné procesy či automatizovanú likvidáciu dokladov bez zásahu ľudského faktora. Centralizovaný systém udržuje prehľad o špecifikách danej obchodnej siete ako kredity, cenotvorba, výpočty zliav a akcií, vernostné programy, bonusy či záručný servis. CRM pre retail a obchodné firmy pomáha tiež s vyhodnocovaním marketingových kampaní alebo smart e-mailingom.

Riešenie GRiT pre maloobchod